Strategisch Manager Strategie, Onderzoek & Organisatie

36 uur

Verbinder – Bouwer – Volhouder - Beslisser

Ben jij een stevige manager met een visie op bedrijfsvoering die in alle openheid gesprekken voert? Werk jij graag met energie aan de beweging naar zelforganisatie en verbinding binnen de organisatie? Ben jij helder en duidelijk? Geef jij structuur? Voel jij je betrokken bij de volksgezondheid? Lees dan gauw verder.

GGD NOG is de publieke gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. De gehele organisatie telt 290 fte en zo’n 340 collega’s in 25 teams die dagelijks werken aan de gezondheid van de ruim 875.000 inwoners van de regio.

De organisatie kent 3 clusters met elk een divers takenpakket. De clusters Algemene Gezondheidszorg en Jeugdgezondheid en Gezondheidsbevordering richten zich daarbij op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten. Het cluster Strategie, Onderzoek & Organisatie draagt zorg voor de dienstverlening aan de interne organisatie en verricht onderzoek ten behoeve van de clusters en inwoners en gemeenten. De samenstelling van de clusters is geen vaststaand gegeven en zal medio 2024 worden geëvalueerd.

De organisatie heeft als missie om haar inwoners een gezond houvast te bieden en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van haar inwoners. Hier zijn ze zowel in preventieve zin als in crisissituaties mee bezig. Zie voor nog veel meer informatie de website van GGD NOG

De omgeving waarin de GGD opereert om dit doel te bereiken vraagt om een flexibele en wendbare organisatie. De inrichting en aansturing moet dit faciliteren, zodat ingespeeld wordt op de vraag van zowel de externe als de interne klant. Dit streven wij na door onze professionals zelfstandigheid, zelfregie en autonomie te geven. De verantwoordelijkheden liggen zo veel mogelijk bij de teams. Tegelijkertijd is er de erkenning dat het ene team meer behoefte heeft aan sturing dan het andere team. Per team is maatwerk vereist.

Over 2 jaar is de GGD een organisatie waar ruimte is voor innovatie. We staan midden in de maatschappij en boeken resultaten. Dit kan alleen als de verschillende disciplines samenwerken. Samen betekent ook de samenwerking zoeken met andere GGD’en waar het moet en kan.

Over 2 jaar zijn er ‘zelfstandige teams’ die hun eigen inhoudelijke processen en kwaliteit organiseren. De taken op het gebied van financiën en personeel zijn bij het management belegd. De collega’s zijn proactief, ondernemend, hebben lef en zijn gericht op samenwerking. Daarnaast is ook de structuur helder. Welke taken horen bij het team, welke taken bij de tactisch manager en welke taken bij de strategisch manager.

Over 2 jaar weet iedereen wat we als GGD te bieden hebben, wat onze producten en diensten zijn. Wij helpen gemeenten hun vragen helder in beeld te brengen en pakken daarmee onze adviseursrol nog steviger. Een deel van ons takenpakket ligt vast, denk aan het wettelijke kader. We zullen naar mogelijke (creatieve) oplossingen zoeken en ondernemerschap tonen.

De strategisch managers zijn verantwoordelijk voor de producten en diensten die de clusters leveren en de contacten met de externe buitenwereld. Ook maken de strategisch managers keuzes op het gebied van innovatie en doorontwikkeling. De tactisch managers zijn verantwoordelijk voor alles rondom mens en organisatie. Ieder team is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen producten en de bijbehorende werkprocessen en kwaliteit.

 • Strategie, Onderzoek & Organisatie.
 • HRM, Communicatie, Facilitair, Financiën, Managementondersteuning, Informatiemanagement, Gegevensbescherming en Kwaliteit, Onderzoek, Projectmanagement en Relatiemanagement.
 • 9 teams, 65-80 medewerkers.
 • Maatwerk per team.
 • Ontwikkeling naar zelfstandige teams.

Een aantal teams binnen het cluster dragen zorg voor de dienstverlening aan de inhoudelijke clusters op het gebied van de strategie en organisatie. De dienstverlening bestaat uit kaderstelling, advisering en op onderdelen uitvoering op het gebied van HR, Communicatie, Financiën, Management ondersteuning, Facilitair, Informatiemanagement en Gegevensbescherming en Kwaliteit. Daarnaast zijn er teams in het cluster die verantwoordelijk zijn voor onderzoek, projectmanagement en relatiemanagement.

Ieder cluster heeft naast een strategisch manager structureel één fte tactisch management. Binnen SOO zijn op dit moment twee tactisch managers werkzaam. Eén voor Producten en Diensten en één voor Mens en Organisatie.

Het is de opdracht aan de strategisch en tactisch managers om de 9 teams (tussen de 65-80 medewerkers) te begeleiden naar het gewenste niveau van zelfstandigheid. Daarbij is per team maatwerk nodig.

Je resultaatgebieden en kernactiviteiten zijn:

 • eindverantwoordelijk voor producten en diensten van het cluster;
 • financieel verantwoordelijk / budgethouder;
 • als MT-lid mede verantwoordelijk voor GGD NOG-breed beleid;
 • mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van relatiemanagement en projectmanagement;
 • sturen op gedrag en cultuur binnen je cluster en de organisatie;
 • bepalen strategie van de organisatie, het cluster en teams van het cluster;
 • optreden tijdens crisissen en draaien van piketdiensten.

Wie ben jij?

Jij bent in staat om onze uitdagingen om te zetten in kansen en bent een enthousiast boegbeeld hierin. Je bent ‘gepokt en gemazeld’ in de bedrijfsvoering. Je hebt veel kennis en ervaring in organisatieontwikkeling. Als veranderkundige weet je een goede balans te vinden tussen mens- en resultaatgerichtheid. Je brengt aan de ene kant structuur, duidelijkheid en rust maar aan de andere kant ook vernieuwing en innovatie. Onder jouw leiding en met jouw visie draag je bij aan het (door)ontwikkelen van de organisatie, het cluster, de teams en collega’s.

Jij bent een stevige verandermanager die handelt vanuit visie en oog heeft voor zowel de behoeftes binnen het cluster als de beoogde resultaten. Een verbinder die samen met de andere MT-leden invulling geeft aan het bereiken van de strategische doelstellingen. Je kunt anderen meenemen, hebt daadkracht en een doortastend organisatievermogen. Je overziet op zowel strategisch als tactisch niveau de ontwikkelingen en kansen én weet deze te vertalen naar concrete acties. Het gaat je goed af om binnen een politiek bestuurlijke organisatie het voortouw te nemen en mensen en ideeën met elkaar te verbinden.

Jouw profiel voldoet verder aan de volgende criteria:

 • meerjarige ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen;
 • ruime ervaring in een leidinggevende en MT-functie (een stevige allround manager);
 • ervaring met implementeren van veranderingen, coachen van teams, intervisie en groepsdynamische processen;
 • afgeronde academische opleiding;
 • kennis en ervaring in de (publieke) gezondheidszorg en/of bij een overheidsinstantie is zeer gewenst.

Wat biedt GGD Noord- en Oost-Gelderland?

Met deze uitdagende functie stap je in een zeer divers krachtenveld waar jouw bijdrage mede de koers van de organisatie bepaalt. Het is een stevige en verantwoordelijke managementpositie, waarbij de inwoners en onze medewerkers centraal staan.

Je krijgt een fulltime functie die is ingeschaald op schaal 14 conform cao SGO met een maximumsalaris van € 7.659 bruto per maand. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. opleidingsmogelijkheden, een goede pensioenregeling en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% op jaarbasis. Uiteraard geldt ook een vergoeding bij jouw inzet bij piketdiensten. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie dit om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij wederzijdse tevredenheid over het functioneren.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van PublicSpirit 033 445 90 50. Je kunt de vraag tevens per e-mail voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 9 december indienen via de website van PublicSpirit. Via ‘direct solliciteren’ kun je je motivatiebrief (graag vermelding van vacaturenummer 8249) en cv indienen.

Als PublicSpirit je sollicitatie heeft ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact op te nemen. 

Planning procedure

 • Reactietermijn: tot en met zaterdag 9 december
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 50
 • Bespreken cv’s met GGD NOG: maandag 18 december
 • 1e Selectieronde: vrijdag 22 december, 09.00 - 14.00 uur
 • 2e Selectieronde: maandag 8 januari, 09.00 - 13.00 uur
 • Assessment: mogelijk een ontwikkelassessment
 • Arbeidsvoorwaarden: januari
 • Benoeming: voor 1 februari
Solliciteer