Forensische geneeskunde

De forensische geneeskunde heeft haar kritische grens bereikt: het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben. Een landelijk probleem wat ook in onze regio speelt. 

Wervingscampagne 'Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend'

De campagne Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend is een initiatief van GGD GHOR Nederland namens de GGD’en en Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap en de NSPOH. De campagne wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Forensische geneeskunde, ook echt iets voor jou? Bezoek de website kiesvoorforensischegeneeskunde.nl voor meer informatie. 

Wat doet een forensisch arts?

Als forensisch arts werk je op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Je werkt samen met gemeenten, politie, justitie en medisch experts en zorgt voor een objectieve medische blik. Welk letsel is er bij een slachtoffer van geweld? Is er sprake van een niet-natuurlijke dood? Kan een arrestant onder invloed een nacht in de politiecel doorbrengen? 

Je dient als forensisch arts een groot gemeenschappelijk belang: je levert een bijdrage aan het recht, de openbare orde en de publieke gezondheid. Een afwisselend en avontuurlijk vak, buitengewoon boeiend. 

De forensische artsen werken onafhankelijk en zijn niet in dienst van de politie, maar in dienst van de GGD. Forensische artsen houden zich bezig met: 

Arrestantenzorg 

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts neemt dan de rol van huisarts over. Het komt ook voor dat de politie zelf een arts inschakelt. 

Lijkschouw 

Als iemand overlijdt na een ongeval, euthanasie, een misdrijf of bij zelfmoord, is er sprake van een niet-natuurlijke dood. In al deze gevallen mag de behandelend arts geen overlijdenspapieren tekenen en wordt de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld. 

Bloedafname 

Als iemand wordt aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, wordt de forensisch arts soms gevraagd om bloed af te nemen. 

Letselbeschrijving 

Bij geweldsmisdrijven vraagt de politie soms aan de forensisch arts om een beschrijving te geven van het aangetroffen letsel. 

Opleiding tot forensisch arts

De opleiding Forensische geneeskunde is een zelfstandige driejarige profielopleiding die (basis)artsen opleidt tot forensisch arts. Je werkt op het snijvlak van de gezondheidszorg en de wereld van politie en justitie. Na het afronden van de opleiding kun je geregistreerd worden in het profielregister als forensisch arts KNMG. 
De opleiding bestaat uit drie delen praktijkopleiding en vijf verschillende stages en gaat dus voor een groot deel met de voeten in de klei. Je leert onder meer over lijkschouw, arrestantenzorg, forensisch medisch onderzoek, minderjarigen en het juridisch kader. Je doet ervaring op bij een opleidingsinstelling die forensisch geneeskundige zorg verleent en in je vele stages. 


Meer informatie over de opleiding en de sollicitatieprocedure vind je op de website van arts M+G