Mishandeling kinderen

Kindermishandeling komt in Nederland vaak voor. Zeker één op de dertig kinderen is slachtoffer van één of meerdere vormen van kindermishandeling. Dat is minimaal één kind per schoolklas. Veel slachtoffers krijgen geen hulp, omdat niemand aan de bel trekt. 

Wat kun je doen bij (vermoedens van) kindermishandeling

Als je vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling in jouw omgeving, is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Iedereen kan namelijk het verschil maken voor een kind dat slachtoffer is. Ook jij. Bij een vermoeden van kindermishandeling in jouw omgeving, kun je het volgende doen: 

  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef je dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. Je kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis. Je mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en je zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met je en bepaalt in samenspraak met jou wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kun je vervolgens een melding doen van kindermishandeling. 

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kun je terecht voor deskundige hulp en advies - of je nu een slachtoffer, dader of omstander bent. 

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800 04 32 (gratis). Op de website van de Kindertelefoon staat meer informatie. 

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. Ook getuigen van seksueel misbruik of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn. Het telefoonnummer is: 0900 999 90 01.

Ben je een beroepskracht in de: 

  • gezondheidszorg.
  • maatschappelijke ondersteuning.
  • jeugdhulp.
  • onderwijs.
  • kinderopvang.
  • justitie.

Dan ben je verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te werken met een meldcode: "huiselijk geweld en kindermishandeling". Lees meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 
GGD Noord- en Oost-Gelderland onderschrijft deze meldcode kindermishandeling en zorgt ervoor dat medewerkers volgens deze meldcode kunnen werken. 

De afdeling jeugdgezondheid wil kindermishandeling voorkomen, signaleren, stoppen en beperken. Daarom helpen Jeugdgezondheidsmedewerkers andere professionals en vrijwilligers om goed om te gaan met (vermoedens van) kindermishandeling.

Ieder team jeugdgezondheid heeft een aandacht functionaris kindermishandeling. Tijdens gezondheidsonderzoeken letten Jeugdgezondheidsmedewerkers op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen hun zorgen of ervaringen bespreken met de jeugdgezondheidsmedewerkers. 

Bezoek ook

Ben jij pas geleden aangerand of verkracht? 

Het Centrum Seksueel Geweld kan je helpen. Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met telefoonnummer: 0800 0188.

Seksueel misbruik

Meer informatie

Op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vind je informatie over hoe je het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. 

Website ik vermoed huiselijk geweld Open externe link in nieuw tabblad