Mishandeling ouderen

Het komt steeds vaker voor dat ouderen doelwit zijn van mishandeling of misbruik door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan fysiek geweld, maar ook financieel misbruik, verwaarlozing, geestelijke mishandeling of verbaal geweld.

Ouderen vinden het lastig om hierover te praten. Meestal uit schaamte of angst. Bovendien weten ouderen vaak niet waar zij terecht kunnen met dit probleem. Maak jij je zorgen over een oudere bij jou in de buurt of zit je zelf in deze situatie? Meld dit dan bij ons.

Waar kun je een melding doen

Heb je zelf te maken met mishandeling of ken je iemand in deze situatie? Bel dan naar Veilig Thuis Noord Oost Gelderland via het gratis telefoonnummer: 0800 - 2000. Bellen kan elk moment van de dag en is anoniem. Je kunt bij Veilig Thuis een melding doen of alleen advies inwinnen.

Bezoek voor meer informatie de website Veiligthuisnoordoostgelderland.nl. Of praat met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), arts, verpleegkundige of ouderenadviseur. 
 

Hoe herken je ouderenmishandeling

Redenen om ouderenmishandeling te herkennen, zijn: 

  • De oudere heeft onverklaarbare verwondingen.
  • De oudere is angstig, teruggetrokken of schrikt snel.
  • De oudere raakt in de schulden.
  • Er is weinig eten en drinken in huis.
  • De pleger (bijv. de verzorger) is onverschillig of overbelast.
  • De pleger en/of de oudere schreeuwen en schelden in het bijzijn van anderen.
  • De pleger laat de oudere geen moment alleen met anderen. 

Vier procent van de ouderen zegt in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Een procent is financieel benadeeld. Ook een procent is verwaarloosd in de persoonlijke verzorging. Deze percentages zijn een onderschatting van de werkelijke cijfers omdat bekend is dat ouderen de mishandeling vaak niet herkennen en erkennen. 

Meer informatie

Lees wat je kunt doen bij ouderenmishandeling en hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld op onderstaande websites.

Website Ik vermoed huiselijk geweld Open externe link in nieuw tabblad Website Veilig Thuis Open externe link in nieuw tabblad

Meer informatie voor professionals

Gratis e-learning ‘Herkennen van ouderenmishandeling’ van kennisinstituut Movisie.

Bekijk e-learning Herkennen van ouderenmishandeling Open externe link in nieuw tabblad