Medicijnverstrekking en medisch handelen

Scholen hebben regelmatig te maken met leerlingen die onder schooltijd klagen over pijn of zichzelf verwonden. Een enkele keer wordt aan school gevraagd om onder schooltijd medische handelingen uit te voeren of medicijnen te verstrekken aan een leerling.

Hoe ga je als school met deze situaties om? In de factsheet ‘gezondheidszorg in onderwijstijd’ van de Rijksoverheid lees je hoe je in deze situaties kunt handelen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.