Jeugdgezondheidszorg basisschool

Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de Jeugdgezondheid (JG) van de GGD Noord- en Oost-Gelderland ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zodra je kind naar school gaat, krijg je contact met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD.

In sommige gemeenten is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het eerste aanspreekpunt voor de onderzoeken op school. Je vindt een overzicht van deze gemeenten op onze pagina  Jeugdgezondheid in jouw buurt.

Wanneer je kind naar de basisschool gaat draagt het consultatiebureau de zorg voor jeugdgezondheid over naar de Jeugdgezondheid (JG) van de GGD. Als ouder word je daar via een brief over de Jeugdgezondheid over geïnformeerd. De periode van het consultatiebureau is afgesloten. Vanaf nu zijn wij er voor je. Je kunt bij ons terecht voor alles wat met gezondheid, gezond opgroeien en opvoeden te maken heeft.

Jij en je kind krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. We sturen naast de uitnodiging ook een digitale vragenlijst om een goed beeld te krijgen van de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Tijdens het onderzoek bespreekt de jeugdverpleegkundige deze met je. Je kind krijgt een ogen- en gehoortest en wordt opgemeten en gewogen.

Bekijk veelgestelde vragen Gezondheidsonderzoek groep 1-2

Als je kind vier of vijf jaar is, krijg je een vragenlijst over de spraak-taalontwikkeling van je kind. De leerkracht van je kind krijgt deze vragenlijst ook. Als uit de antwoorden van één van beide vragenlijsten blijkt dat een spraak-taalscreening nodig is, dan gebeurt dit op school. De ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. De uitkomsten worden natuurlijk wel naar je teruggekoppeld.

Op de pagina Logopedie vind je meer informatie.

De assistent Jeugdgezondheid weegt je kind onder schooltijd. Vaak meten en wegen we tijdens een gymnastiekles. De assistent weegt de kinderen met kleren aan, zonder schoenen. Van school hoor je wanneer dit gebeurt. Bij bijzonderheden in de groeiontwikkeling nemen wij contact met je op en overleggen over een mogelijk vervolgonderzoek bij de jeugdartsen van Jeugdgezondheid.

Bekijk veelgestelde vragen over Meten en wegen in groep 6

De assistent Jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over een gezonde leefstijl. Van school hoor je wanneer deze les wordt gegeven. De assistent Jeugdgezondheid maakt leerlingen bewust van wat een gezonde leefstijl is en wat zij hier zelf aan kunnen doen. We spreken over actuele onderwerpen zoals puberteit, hygiëne, weerbaarheid, mediagebruik, slaap, voeding en beweging. 

Na de les ontvang je een e-mail van de leerkracht. Daarin staat een link naar een nieuwsbrief met tips en informatie voor ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep. 

De assistent Jeugdgezondheid geeft in groep 6 of groep 8 de Workshop KinderrechtenNU. De school kiest in welke klas dit gegeven wordt. 

In de KinderrechtenNU workshop staat de vraag centraal: Wat hebben kinderen nodig om te groeien? Door het spelen van het KinderrechtenNU vragen-spel, leren de kinderen elkaars mening en leefomgeving beter kennen. Op een speelse manier krijgen kinderen meer kennis over het kinderrechtenverdrag. 

Een teamlid van Jeugdgezondheid heeft regelmatig contact met een school. Niet alleen om afspraken te maken maar ook om betrokken te blijven bij de school, de leerkrachten of interne begeleider/zorgcoördinator en om lessen te geven.

Stel ons je vraag

Velden gemarkeerd met een sterretje ( * ) zijn verplicht

Contact met team Jeugdgezondheid

Het team Jeugdgezondheid behandelt vragen over kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar. Neem voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar contact op met het consultatiebureau in jouw woonplaats.

Toestemming voor het opslaan van gegevens *

Contact

Bekijk alle instellingen waarmee de GGD mee samenwerkt.

Jeugdgezondheid in jouw buurt Veelgestelde vragen gezondheidsonderzoek groep 1-2

Bezoek ook

Misschien is deze informatie interessant voor je.

Vaccinaties jeugd