Leerlijn Een veerkrachtige jeugd

Hieronder staan activiteiten die de onze GGD kan uitvoeren op school om de mentale gezondheid en veerkracht van kinderen en jongeren op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te bevorderen.  

In de Kinderrechtenworkshop staat de vraag centraal: Wat hebben kinderen nodig om op te groeien? De kinderen zijn aan het woord en formuleren zelf wat zij nodig hebben om op te groeien. Tijdens de workshop spelen de kinderen onder andere het KinderrechtenNU vragen-spel.

De workshop vindt in de klas plaats met de assistent jeugdgezondheid en de leerkracht. Afhankelijk van de grootte van de klas en de gemaakte afspraken, kan ook de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider of een stagiaire meedoen.

Tijdens de workshop vindt de presentatie plaats van de Kinderrechtenchecklist. Het doel is om met kinderen en volwassenen na te gaan wat kinderen aangeven nodig te hebben om op te groeien. Door het spelen van het KinderrechtenNU vragen-spel, leren de kinderen elkaars mening en leefomgeving beter kennen en daardoor elkaar (nog) meer te respecteren. De Kinderrechtenchecklist komt in de klas te hangen.

De workshop is ontwikkeld door KinderrechtenNU. 

Voor wie? Leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Kosten: KinderrechtenNU workshop (groep 6 of 8) is onderdeel van het basispakket wat de GGD aanbiedt en wordt om het jaar kosteloos aangeboden.

Contactpersoon: assistent Jeugdgezondheid van de school

De zorgprofessional Jeugdgezondheid van de GGD verzorgt in groep 7 van het basisonderwijs een interactieve les over een gezonde leefstijl. 

Een belangrijke zorg voor gemeenten is een gezonde en veerkrachtige jeugd. Samen met ouder(s)/verzorger(s) en scholen zet de GGD zich in voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl op jonge leeftijd heeft een aantoonbaar positief effect op de gezondheid en het welbevinden op latere leeftijd. De zorgprofessional Jeugdgezondheid biedt leerlingen in groep 7 op interactieve wijze inzichten over een gezonde leefstijl en leert ze wat ze zelf kunnen doen om verstandige(re) keuzes te maken. Ook geeft het onderzoek ruimte aan leerlingen om vragen te stellen over hun gezondheid en eventuele zorgen te uiten. Investeren in de gezondheidsvaardigheden van de jeugd leidt op termijn tot een beperking van de zorgkosten.


E-mail jgz@ggdnog.nl voor meer informatie.

In klas 2 wordt een groepsgesprek gehouden door de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige stelt zich voor en legt uit aan kinderen hoe het individuele gezondheidsonderzoek eruitziet en waar dit voor dient. Ze gebruikt tijdens het onderzoek de GIZ-methodiek. GIZ staat voor Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte.

Voorafgaand aan het individuele gezondheidsonderzoek wordt tijdens een groepsgesprek aan de leerlingen gevraagd wat ze nodig hebben om op te groeien en wat ze niet nodig hebben om op te groeien. In een veilige setting, met de mentor of docent en jeugdverpleegkundige, bespreken de leerlingen wat er zoal leeft, wat ze kunnen doen om problemen beter te kunnen hanteren en naar wie ze altijd toe kunnen met vragen.

Voor wie? Leerlingen klas 2 van het voortgezet onderwijs

Kosten: dit groepsgesprek is onderdeel van het reguliere gezondheidsonderzoek in klas 2 op het voortgezet onderwijs vanuit het basispakket Jeugdgezondheid en is daarom kosteloos.  

Contactpersoon: Elly Hoekstra  

De workshop Veerkracht voor klas 3 vmbo en 4 havo/vwo is een workshop op maat. De workshop maakt de leerlingen bewust van de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Ze leren dat zij zelf invloed hebben op wat zij denken, voelen en doen. Maar dat ook hun omgeving (onder andere sociale media) hier invloed op heeft. Daarnaast bespreken we hoe leerlingen met negatieve emoties en gedachten kunnen omgaan. En bij wie zij terecht kunnen als ze hier vragen over hebben. De jeugdverpleegkundige geeft deze workshop en de docent of mentor is hierbij aanwezig. Soms sluiten jeugdzorgprofessionals, jongerenwerkers of andere betrokkenen rondom de school aan.

De jeugdverpleegkundige kan ook samen met de pedagoog/psycholoog een ouderavond en/of een workshop/ training voor docenten (mentoren, zorgcoördinatoren) organiseren over het thema Veerkracht.

Reden: jongeren lijken vaker dan voorheen ‘mentaal overbelast’. Als ze in staat zijn te relativeren en te leren hoe ze hun psychisch welbevinden actief kunnen bevorderen, staan ze sterker in hun schoenen en ontwikkelen ze veerkracht.

Voor wie: leerlingen klas 3, vmbo, havo en vwo.

Kosten: Voor VO-scholen uit gemeenten die gelden voor Jeugdgezondheid Adolescenten afdragen, is deze workshop kosteloos .

Vanzelfsprekend wordt in overleg bekeken wat mogelijk is bij de scholen en de GGD.

Contactpersoon:  Elly Hoekstra

Je Brein de Baas?! is een lespakket dat bestaat uit 3 lessenseries met als doel de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken. Met uitgewerkte handleidingen, werkbladen en filmpjes kunnen de thema’s ‘stress onder controle’, ‘makkelijker leren’ en ‘gelukkig in de groep’ klassikaal besproken worden. De mentoren/docenten kunnen de lessen zonder training en met weinig voorbereiding zelf geven. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en anderen. Voor meer informatie en de materialen, zie Je Brein de Baas?! - NCJ

Meer informatie over de lessenserie Je Brein de Baas?! en over de mogelijkheid van een opstartbijeenkomst: Irene Linders.

Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk.  

De Gezonde Schooladviseur van de GGD denkt graag met je mee over de invulling van het thema Welbevinden op school (onder andere over keuze voor lesmateriaal/projecten, borging van activiteiten naar schoolbeleid en betrekken van docenten, leerlingen en ouders bij het thema). Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contactpersoon: Gezonde Schooladviseur van de school.