Suggesties en klachten

Heb je een opmerking, suggestie of klacht? Laat het ons weten!

Suggestie

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze zorg en service. Onze medewerkers proberen je zo goed mogelijk te helpen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Heb je een tip of suggestie? Je kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.

Klacht

Heb je een vervelende ervaring met een medewerker of ben je ontevreden? Praat er dan over met de medewerker waarmee je contact hebt (gehad). Dat kan in een telefonisch of persoonlijk gesprek met de betrokken medewerker. Onze medewerker kan dan uitleg geven. Komen jullie er samen niet uit? Of heb je liever geen gesprek met de betrokken medewerker? Dan kun je een klacht indienen.

Een klacht indienen

Als je een klacht indient, kom je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal proberen je klacht via bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet? Dan kan de klachtenfunctionaris je wijzen op andere mogelijkheden om de klacht kenbaar te maken.

Je kunt met je klacht terecht bij Elsbeth Leppink, onafhankelijke klachtenfunctionaris van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Zij is bereikbaar via e-mail: elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl of op telefoonnummer: 06 53 88 5459. Wacht niet te lang met het indienen van je klacht.

Je kunt je klacht ook indienen via onderstaande klachtenformulier.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk

De klachtenfunctionaris adviseert en ondersteunt bij je klacht. Je kunt je verhaal doen en de klacht doorspreken. De klachtenfunctionaris helpt om tot een goede oplossing van de klacht te komen, bijvoorbeeld door te bemiddelen. Wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk, totdat je beslist of je verder gaat met je klacht. Meestal worden klachten zo naar tevredenheid van zowel jou als de GGD afgehandeld. Kom je er samen niet uit? Meld dan je klacht schriftelijk aan de directeur Publieke Gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland en vraag om een schriftelijke reactie.

Ben je het niet eens met deze reactie? Meld dan je klacht aan de Geschillencommissie of de Nationale Ombudsman. De klachtenfunctionaris heeft informatie hierover. 

Klachtenregistratie

De klachtenfunctionaris verwerkt alle binnengekomen klachten en maakt geanonimiseerde rapportages. Met deze rapportages krijgen het Dagelijks Bestuur en het management van GGD NOG informatie over de klachten. Zo zijn klachten een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te verbeteren.

Kosten

De behandeling van klachten bij de GGD is gratis. De kosten voor eventuele juridische bijstand zijn voor eigen rekening.

Als je naar de Geschillencommissie Publieke gezondheid gaat, bedraagt het klachtengeld €52,50. Je krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Meer informatie over klachtengeld vind je op de website Geschillencomissie Zorg.

Bekijk de hele klachtenregeling.

Klachtenformulier

Velden gemarkeerd met een sterretje ( * ) zijn verplicht

Klachtenformulier

Als je een klacht indient, kom je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal proberen je klacht via bemiddeling op te lossen.