Meisjesbesnijdenis

In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot grote gezondheidsrisico’s leidt. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden. Als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen ze daarvoor worden gestraft.

Wat kun je doen als school?

Misschien heb je een meisje in de klas (met ouders) afkomstig uit een land waar meisjesbesnijdenis voorkomt. Deze meisjes lopen mogelijk het risico om besneden te worden. Dat kan gebeuren in Nederland of in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens de (zomer)vakantie in het land van herkomst. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, Koerdische autonome regio in Irak en Soedan. Je kunt als leerkracht een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis, zeker in deze periode voor (en na) de zomervakantie.

Signalen

Signalen die kunnen wijzen op een besnijdenis die mogelijk plaats gaat vinden:

 • Er circuleren geruchten over een komende besnijdenis van een meisje.
 • Er is een buitenlandse vakantie gepland, naar het land van herkomst.
 • Er is een verhuizing aanstaande.
 • Het meisje laat voorzichtig zelf iets los.

Signalen die kunnen duiden op een recent uitgevoerde besnijdenis:

 • Het meisje is ziek geweest in de vakantie.
 • Er is sprake van schoolverzuim.
 • Het meisje ziet er moe, uitgeput of vaal uit.
 • Ze gaat lang naar het toilet.
 • Ze klaagt over buikpijn.
 • Ze kan zich niet goed concentreren.
 • Ze is stil en teruggetrokken.
 • Ze reageert gesloten of afstandelijk.
 • Ze blijft weg van gezondheidsonderzoeken.
 • Ze kan een periode niet gymmen.
 • Ze heeft moeilijkheden met lopen.

Neem contact op met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige verbonden aan de school om de signalen te bespreken en per situatie te bekijken wat de beste aanpak is.

Bij acute dreiging

Schakel direct hulp in en neem contact op met de Veilig Thuis organisatie bij je in de buurt, 24/7 bereikbaar op telefoonnummer: 0800 2000.

Website ik vermoed huiselijk geweld Open externe link in nieuw tabblad Website meisjesbesnijdenis Open externe link in nieuw tabblad