Beroepsgebonden vaccinaties

Kom je door je werk in aanraking met bloed, ontlasting, afval of zijn er andere gezondheidsrisico’s? Dan is er een vergrote kans om jezelf of anderen te besmetten met infectieziekten. 

Afspraak maken

Zelf een beroepsvaccinatie nodig? Maak hieronder online een afspraak.

Om besmettingsgevaren zo beperkt mogelijk te houden zijn werkgevers verplicht om vaccinaties voor risicovolle beroepen aan te bieden. 

Onze adviseurs kijken samen met bedrijven en organisaties óf en wélke vaccinaties voor beroepsgroepen nodig zijn. Afhankelijk van de het aantal werknemers kan een overeenkomst worden opgesteld. Voor meer informatie en vragen kan je e-mailen naar: vaccinatiecentrum@ggdnog.nl

Hepatitis A is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. In Nederland komt het virus niet meer voor. Soms lopen mensen het in het buitenland op en nemen het virus dan mee naar Nederland waar ze anderen kunnen besmetten. Medewerkers zoals rioolwerkers, afvalverwerkers en medewerkers in de waterzuivering kunnen hepatitis A oplopen door contact met besmette ontlasting en/of met ontlasting besmette voorwerpen/materialen.

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. De besmetting vindt plaats via bloed- bloed, bloed- slijmvlies contact. Mensen die vanwege hun werk in contact komen met bloed of materialen met bloed lopen een risico en voor hen is vaccinatie vaak verplicht. Voor medewerkers met een beroepsmatig risico wordt geadviseerd om na de serie een titerbepaling (bloedonderzoek) te laten doen waardoor levenslange bescherming kan worden gegarandeerd. 

De bacterie die tetanus of kaakklem veroorzaakt, komt voor in aarde en straatvuil. De bacterie kan via een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen.  Als medewerkers in aanraking komen met aarde, straatvuil of zich kunnen verwonden aan verontreinigde voorwerpen is het verstandig hen te beschermen tegen tetanus. Deze vaccinatie geven we altijd in combinatie met difterie en polio.

Ben je:

  • verloskundige,
  • kraamverzorgende,
  • medewerker kinderopvang,
  • kinder(neonatologie)verpleegkundige,
  • gynaecoloog,
  • kinderarts,
  • jeugdarts, of
  • jeugdverpleegkundige?

Of heb je op een andere manier intensief contact met kinderen tot 6 maanden oud? Laat je dan vaccineren tegen kinkhoest. Dat adviseert de gezondheidsraad.

Advies vaccinatie

Voor je eigen gezondheid is kinkhoestvaccinatie niet nodig. Bij gezonde volwassenen verloopt kinkhoest meestal niet ernstig, of zelfs zonder symptomen. Behandeling is niet nodig. Maar iemand die besmet is met de kinkhoestbacterie kan wel anderen besmetten. Vooral bij kinderen tot 6 maanden die niet (volledig) gevaccineerd zijn, kunnen ernstige complicaties ontstaan. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij overlijden door kinkhoest. 

Revaccinatie

De immuniteit na een vaccinatie houdt maar een paar jaar aan. Daarom raden wij periodieke revaccinatie aan. De Gezondheidsraad adviseert de kinkhoestvaccinatie voor deze doelgroep elke 5 jaar te herhalen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van het RIVM. Wil je meer weten of wil je een vaccinatie tegen kinkhoest? Neem dan contact op met de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dat kan via telefoon: 088 443 33 55, of e-mail: infectieziekten@ggdnog.nl.

FSME is een ziekte die de hersenen en het ruggenmerg aantast. Het wordt veroorzaakt door een virus dat overgedragen wordt door een teek. Teken vind je meestal vinden in beboste gebieden en grasvelden. Verblijf of werkzaamheden in bosrijke gebieden verhogen daardoor het risico op FSME. Je kunt gebeten worden door een besmette teek op elk moment van het jaar, maar teken zijn het meest actief tijdens de lente en gedurende de zomer. De ziekte van Lyme is een bekendere ziekte die wordt overgedragen door teken. Deze hoor je niet te verwarren met FSME. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie, waarvoor geen vaccin beschikbaar is.