Alcohol

Voor veel mensen betekent alcohol gezelligheid. Maar het advies van de Gezondheidsraad is: drink geen alcohol drinken. Of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Ook regelmatig kleine hoeveelheden alcohol drinken kan leiden tot gewenning, verslaving en teveel drinken. Daarnaast loop je risico’s op lange termijn: schade aan verschillende organen en een grotere kans op ziektes zoals levercirrose, kanker en Korsakov. Hoe meer en hoe vaker je drinkt, hoe groter de risico's. 

 

Alcohol en zwanger of ouder dan 55+

Als je zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, is het advies om helemaal geen alcohol te drinken. En ook als je wat ouder bent (55+) is het beter om wat minder te drinken. Hoe ouder je bent, hoe minder lichaamsvocht en hoe meer vet je lichaam namelijk heeft. Je lever en nieren werken minder goed en je weerstand neemt af. Eenzelfde hoeveelheid alcohol leidt hierdoor sneller tot alcoholvergiftiging en orgaanschade.  

Alcohol en jongeren

Voor jongeren is alcohol schadelijker dan voor volwassenen. Dit komt omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn totdat ze (minimaal) 25 jaar zijn. Alcohol verstoort deze ontwikkeling. Ook zijn jongeren gevoeliger voor het plezierige gevoel van alcohol en heeft alcohol een sterkere werking op hun lichaam. Ze zijn sneller ‘onder invloed’ of dronken.

Veel ouders en kinderen maken daarom de ‘afspraak van NIX’: niet roken en geen alcohol onder de 18 jaar. Ook steeds meer horecagelegenheden, scholen, sportverenigingen en supermarkten dragen 'NIX18' uit. Toch drinkt in onze regio nog steeds een groot deel van de jongeren vóór hun 18e. Het is daarom belangrijk om aandacht te blijven besteden aan alcoholgebruik onder jongeren. Bezoek de website NIX18.

Jongeren vinden op de website van JouwGGD betrouwbare informatie over onder andere alcohol gebruik.  

Alcohol en ouders

Voor de meeste ouders is het lastig om het alcoholgebruik van hun puber in de gaten te houden. Jongeren drinken vaak meer alcohol dan hun ouders denken. Ook denken veel ouders dat zij weinig invloed hebben op het drinkgedrag van hun kind, terwijl uit onderzoek blijkt dat ouders juist een grote invloed hebben. Meer informatie en tips vind je op de websites:

Wat doet de GGD

Als GGD ondersteunen wij onze gemeenten, professionals, samenwerkingspartners en organisaties (scholen, werkgevers) bij het maken van beleid. Wij adviseren en participeren in de ontwikkeling en uitrol van programma’s, campagnes en interventies. Daarnaast zijn we betrokken bij:

NIX18 is een campagne die ouders stimuleert om de ‘afspraak van NIX’ met hun kind te maken. De 'afspraak' is om samen het gesprek aan te gaan over roken en alcohol. NIX18 bestaat uit verschillende onderdelen en materialen. Gedurende het jaar vinden er verschillende activiteiten plaats. Bijvoorbeeld de ‘NIX zonder ID’ actie in het voorjaar, persberichten rondom de zomervakantie en kerstvakantie. Aan het begin van het nieuwe schooljaar versturen gemeenten een informatie naar ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs. Ook is er het ‘blad van NIX’ (gratis download) voor ouders van pubers, waarin zij tips vinden om roken en drinken te bespreken met hun kind. 

IkPas is een landelijke campagne in januari (ook bekend als ‘dry january’) en tijdens de vastenperiode na Carnaval. Naast deze momenten kun je ook op een zelf gekozen moment meedoen aan IkPas, individueel of samen met anderen. We brengen de IkPas campagne via onze gemeenten en samenwerkingspartners onder de aandacht van de inwoners in onze regio. Meer informatie over IkPas lees je op de website van IkPas.

Zien drinken doet drinken is een landelijke campagne die ouders bewust wil maken van hun voorbeeldrol als het gaat om alcoholgebruik. Deze campagne rollen we uit via onze gemeenten en samenwerkingspartners. Alle informatie is te vinden op de website ziendrinkendoetdrinken.nl

Scholen kunnen de leskist ‘Alcohol, Roken, Drugs’ voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gratis lenen bij de GGD. Daarin zijn verschillende lesmaterialen opgenomen rondom het thema.  Wil je weten wat je kunt doen om roken en alcoholgebruik door leerlingen en studenten tegen te gaan? Bekijk de website van de Gezonde School met informatie voor het primair onderwijsvoortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Doe de drinktest

Hoeveel alcohol drink jij? En welke invloed heeft dat op jou? Doe de drinktest.

Start de drinktest Open externe link in nieuw tabblad