Doetinchem Cohort Studie

Bij de Doetinchem Cohort Studie wordt de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem van oorspronkelijk tussen 20-60 jaar bijgehouden sinds 1987. Dit levert een schat aan informatie van vier generaties op: 20-29, 30-39, 40-49 en 50-60 jarigen. Elke vijf jaar worden de gezondheid en leefgewoonten van de deelnemers onderzocht bij onze GGD.

Nieuwe meetronde 2024

Vanaf januari 2024 is de volgende meetronde van de Doetinchem Cohort Studie gestart. In deze meetronde worden alle deelnemers uit de vorige meetronde uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen en mee te doen aan een lichamelijk onderzoek. Ook nodigen we nieuwe deelnemers gaan uit, in de leeftijd van 40-60 jaar. Het onderzoek vindt plaats in de jaren 2024 tot en met 2028.

Deelnemersinformatie

Download de folder met alle informatie over ronde 8.

Deelnemersinformatie Doetinchem Studie

Download

Doel en inhoud

Het doel van de Doetinchem Cohort Studie is inzicht geven in ontwikkelingen in leefstijl en gezondheidsproblemen. Zo komt er steeds meer kennis over waarom sommige mensen zonder veel problemen ouder worden, terwijl anderen al op vroege leeftijd gezondheidsproblemen krijgen. De studie verzamelt gegevens over:

 • Leefgewoonten: bewegen, voeding, roken, alcoholconsumptie;
 • Biologische factoren: bloeddruk, cholesterol, (over)gewicht;
 • Verschillende specifieke ziekten: hart- en vaatziekten, astma, COPD, diabetes, kanker, migraine, klachten van het bewegingsapparaat;
 • Kwaliteit van leven: cognitief functioneren, maatschappelijke participatie, psychosociale aspecten van gezondheid.

Door deze gezondheidsfactoren en de ontwikkelingen daarin in kaart te brengen, krijgen we kennis die de basis vormt voor onderzoek en adviezen op het terrein van het volksgezondheidsbeleid.

Metingen en resultaten

De Doetinchem Cohort Studie draagt bij aan de basiskennis voor de preventienota, het Convenant Overgewicht, het overheidsbeleid op het gebied van tabak en alcohol, het lokale gezondheidsbeleid en het gezondheidsachterstandenbeleid.

De Doetinchem Cohort Studie heeft onder meer aangetoond dat:

 • De jonge generaties op steeds jongere leeftijd overgewicht ontwikkelen.
 • De gunstige trends in cholesterol tot stilstaan zijn gebracht.
 • Meervoudig ongezond gedrag veel voorkomt, dat wil zeggen de combinatie van roken, inactiviteit, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding.
 • Het grote preventieprogramma Hartslag Limburg een succes was; de Doetinchem Cohort Studie was hiervoor de controlestudie.
 • Steeds meer mensen met een indicatie voor behandeling voor hypercholesterolemie ook daadwerkelijk behandeld worden, maar dat hierin nog ruimte is voor verbetering.
 • De consumptie van bepaalde vetzuren goed is voor het cognitief functioneren.
 • De kwaliteit van leven bij mensen met diabetes sterk afhankelijk is van andere bijkomende ziekten.
 • Migraine veel voorkomt in de Nederlandse bevolking en tot hersenschade kan lijden.

Publicaties

Contact

Onderzoeksteam Doetinchem Studie
Gezellenlaan 8, 7005 AZ Doetinchem

Bereikbaar via 088 443 30 14 of mail Doetinchemstudie@ggdnog.nl.

Meer informatie

Lees meer over de Doetinchem Cohort Studie op de RIVM website. 

RIVM Open externe link in nieuw tabblad