Nu Niet Zwanger

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn. Niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare situatie zit. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om met hun cliënten (vrouw én man) een open en eerlijk gesprek te voeren over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Op deze manier biedt het programma ondersteuning bij het nemen van regie over kinderwens.

Een onbedoelde zwangerschap kan het leven van mensen (m/v) in kwetsbare situaties volledig op z’n kop zetten. De grote problemen en frustraties die hulpverleners zagen bij cliënten die het overkwam, waren in 2014 aanleiding om het programma ‘Nu Niet Zwanger’ op te zetten. Nu Niet Zwanger (NNZ) helpt hulpverleners om met hun cliënten een open en eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Want elke cliënt moet bewust en geïnformeerd kunnen kiezen om nu niet of nu juist wel zwanger te worden.

De uitvoering

Het idee achter het programma Nu Niet Zwanger is heel eenvoudig: begin met je cliënt over zijn of haar kinderwens, zodat die bewust kan kiezen om nu wel of niet zwanger te (kunnen) worden. Dat is voor de ene professional misschien makkelijker dan voor de andere, maar met de handvatten die Nu Niet Zwanger biedt, hoeft het voor niemand een obstakel te zijn. Ook niet voor de cliënt. Belangrijk is dat je als hulpverlener écht interesse toont, dat je je inleeft in de wereld van de cliënt en je open opstelt. Dat je oprechte aandacht hebt voor de vragen, emoties en ideeën die bij de cliënt leven en voor ervaringen uit het verleden die daarbij een rol kunnen spelen. Hoe je dat doet, en hoe je jezelf openstelt voor het leven van de ander en voor dat wat daarin van waarde is, dat leert de NNZ-methodiek.

Werkwijze

Binnen het programma bieden we zorg op maat. We bieden laagdrempelig contact en begeleiden we cliënten met behulp van motiverende gesprekvoering. Daarnaast werken we vanuit de presentietheorie, waarbij we aansluiten bij de leefwereld van de cliënt. Deze methoden worden uitvoerig besproken tijdens de NNZ scholing. 

Het programma Nu Niet Zwanger is op dit moment in 13 gemeenten van Noord- en Oost-Gelderland beschikbaar; Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland voert het programma namens de gemeente uit. De GGD biedt hulpverleners scholing en ondersteuning om met hun cliënten het gesprek aan te gaan. Indien nodig kan er casuïstiek naar de GGD worden opgeschaald.

Kaart deelnemende gemeenten Nu Niet Zwanger

Het idee achter het programma Nu Niet Zwanger is heel eenvoudig: praat met jouw cliënt over zijn of haar kinderwens, zodat de cliënt bewust kan kiezen om nu wel of niet zwanger te (kunnen) worden. Dat is voor de ene professional misschien makkelijker dan voor de andere, maar door de begeleiding die wij vanuit GGD Noord- en Oost-Gelderland bieden, hoeft het voeren van dit gesprek voor niemand een obstakel te zijn. 

Als GGD bieden wij:

 • NNZ e-learning
  Binnen het programma hebben we een basis e-learning van 1,5 uur en een verdiepende e-learning van 1 uur. De basis e-learning is voor alle professionals die werkzaam zijn met de NNZ-doelgroep. De verdiepende e-learning is voor aandachtsfunctionarissen die de NNZ scholing hebben gevolgd.
 • NNZ scholing
  De scholing is bedoeld voor professionals die namens hun organisatie zijn aangewezen als aandachtsfunctionaris NNZ. Tijdens de scholing leer je de methodiek van NNZ kennen en oefenen we met gespreksvoering & casuïstiek. De training is een leuke manier om jouw kennis en vaardigheden over dit thema te vergroten én jouw netwerk in de regio te vergroten.
 • NNZ intervisie
  De intervisie is, net als de scholing, bedoeld voor aandachtsfunctionarissen NNZ. Tijdens de intervisiebijeenkomst ga je het gesprek aan met andere aandachtsfunctionarissen over ingebrachte casuïstiek. Je wisselt ervaringen uit en leert van elkaar hoe om te gaan met bepaalde situaties. 

Wil je graag geschoold worden tot aandachtsfunctionaris of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Het programmateam van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • Projectleider – Paige van der Meer
 • Inhoudelijk coördinator – Linde Ammerlaan
 • Inhoudelijk coördinator – Regien Enzerink
 • Medewerker scholing en intervisie  – Anne Nales

Wij zijn bereikbaar via nunietzwanger@ggdnog.nl of 088 443 30 40.