Nu Niet Zwanger

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn. Niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare situatie zit. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om met hun cliënten (vrouw én man) een open en eerlijk gesprek te voeren over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Op deze manier biedt het programma ondersteuning bij het nemen van regie over kinderwens

Een onbedoelde zwangerschap kan het leven van mensen (m/v) in kwetsbare situaties volledig op z’n kop zetten. De grote problemen en frustraties die hulpverleners zagen bij cliënten die het overkwam, waren in 2014 aanleiding om het programma ‘Nu Niet Zwanger’ op te zetten. Nu Niet Zwanger (NNZ) helpt hulpverleners om met hun cliënten een open en eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Want elke cliënt moet bewust en geïnformeerd kunnen kiezen om nu niet of nu juist wel zwanger te worden.

De uitvoering

Het idee achter het programma Nu Niet Zwanger is heel eenvoudig: begin met je cliënt over zijn of haar kinderwens, zodat die bewust kan kiezen om nu wel of niet zwanger te (kunnen) worden. Dat is voor de ene professional misschien makkelijker dan voor de andere, maar met de handvatten die Nu Niet Zwanger biedt, hoeft het voor niemand een obstakel te zijn. Ook niet voor de cliënt. Belangrijk is dat je als hulpverlener écht interesse toont, dat je je inleeft in de wereld van de cliënt en je open opstelt. Dat je oprechte aandacht hebt voor de vragen, emoties en ideeën die bij de cliënt leven en voor ervaringen uit het verleden die daarbij een rol kunnen spelen. Hoe je dat doet, en hoe je jezelf openstelt voor het leven van de ander en voor dat wat daarin van waarde is, dat leert de NNZ-methodiek.

Nu Niet Zwanger is op dit moment in 12 gemeenten van Noord- en Oost-Gelderland beschikbaar, namelijk Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude Ijsselstreek, Winterswijk, Zutphen. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland voert het programma namens de gemeente uit. De GGD biedt hulpverleners scholing en ondersteuning om met hun cliënten het gesprek aan te gaan. Indien nodig kan er casuïstiek naar de GGD worden opgeschaald. 

Meer informatie over het programma lees je op de website van Nu Niet Zwanger

Heb je vragen over het programma Nu Niet Zwanger of wil je een cliënt(e) aanmelden? Neem dan contact op met het Nu Niet Zwanger team van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dit kan via telefoon: 088 443 30 40 of e-mail: nunietzwanger@ggdnog.nl

Bezoek ook

Misschien is deze informatie interessant voor jou.

Website Nu Niet Zwanger Externe link