Woningcorporaties

Team Medische Milieukunde van GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt zich bezig met de gezonde leefomgeving. Hoe mensen wonen is daarbij een belangrijk onderdeel. Een gezond woonklimaat kan voorkomen dat mensen gezondheidsklachten krijgen. Zowel de GGD als woningcorporaties krijgen vragen over gezondheid in relatie tot het 
woonklimaat. Hierbij kun je denken aan ventilatie, vocht, schimmels, hitte, geluid, et cetera. 

Werk jij bij een woningcorporatie en heb jij of hebben jouw huurders vragen over gezondheid in relatie tot de woning? Of wil je iets bespreken en advies inwinnen? Of ben je op zoek naar betrouwbare informatie? Neem dan gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op 088 443 30 00 en op mmk@ggdnog.nl.

Informatie voor woningcorporaties

 • Op GGDLeefomgeving.nl kun je terecht voor vragen over je leefomgeving en je gezondheid. Er staat over uiteenlopende onderwerpen informatie op deze website. Zo staat er bijvoorbeeld informatie over isoleren en het voorkomen van gezondheidsklachten door isoleren en informatie over ventileren.
 • Wat zijn de risico's van schadelijke stoffen en wat kun je doen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken? Op GGDLeefomgeving.nl vind je informatie over onderwerpen als lood, asbest, formaldehyde en kwik.
 • Hoe voorkom je klachten of ziektes door ongedierte en schadelijke planten? Van eikenprocessierupsen tot bedwantsen en reuzenberenklauw.
 • Geur- en geluidoverlast komen veel voor. De één heeft hinder van de houtkachel van de buren, de ander van een fabriek, veebedrijf of windmolen. Hinder kan enorme invloed hebben op je leven.
 • Ventilatiekaart maken
  Met de ventilatiekaart kunnen gebouweigenaren, beheerders en (ver)huurders de gebruikers van een ruimte snel informeren over: het ventilatiesysteem, de acties die door de gebruikers nodig zijn om op juiste wijze te ventileren en voor hoeveel mensen het ventilatiesysteem in de ruimte geschikt is. Op deze website kun je de ventilatiekaart automatisch samenstellen door een aantal vragen te beantwoorden.
 • In Brabant hebben 8 woningcorporaties zich verenigd op de website Tante Tip met (besparings)tips op het gebied van verwarmen, ventileren en koelen.

Handreikingen & onderzoek

 • Hitte in bestaande woningen
  Hitte wordt een steeds groter probleem in onze gebouwde omgeving. Langere hitteperiodes zorgen ervoor dat woningen opwarmen en ‘s nachts niet genoeg kunnen afkoelen. Daarom heeft een consortium van TAUW, de Hogeschool van Amsterdam, RHDHV, Sweco en het RIVM de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar hitte in de woning. Het resultaat is een interactieve handreiking over hitte in bestaande woningen. De interactieve Handreiking Hitte 3.0 biedt een concreet stappenplan voor gemeenten en woningcorporaties om aan de slag te gaan met hitte in stedelijk gebied. De handreiking bevat onder andere een beslisboom die kan helpen om te bepalen waar het hitteprobleem het grootst is. Deze beslisboom kijkt daarbij naar het percentage broze mensen, de gemiddelde schaduw op gebouwen, de gevoelstemperatuur en het percentage groen in de wijk of buurt. Bekijk de handreiking Hitte in bestaande woningen.
 • Onderzoek Wie houdt het hoofd koel?
  Dit is een onderzoek naar de mate waarin mensen voldoende verkoeling kunnen vinden in en om de woning bij aanhoudend warm weer. 
 • Schaduwmaatregelen tegen UV-straling
  In deze desktopstudie 'Huidkankerpreventie door schaduwmaatregelen in de leefomgeving: Ervaringen uit binnen- en buitenland' zochten onderzoekers uit welke aanpassingen in de leefomgeving werken.
 • Ervaring, gedrag en beleid bij ongezond binnenmilieu door energiearmoede
  Wat voor keuzes maken huurders die te maken hebben met energiearmoede? Hoe maken zij die keuzes en wat heeft dit voor impact op het binnenmilieu en de gezondheid? Onderzoekers gingen het na in een literatuurstudie. En zij gingen erover in gesprek met betrokken organisaties. Bekijk de desktopstudie.
 • Meer duurzaam en gezond wonen
  Hoe maken we onze huizen niet alleen duurzamer, maar tegelijk ook gezonder? Gemeenten en woningcorporaties zijn actief bezig om woningen te verduurzamen. Dit helpt om klimaatdoelstellingen te halen, energiekosten te besparen en prettig te wonen. Als verduurzaming op de juiste manier gebeurt, verbetert het ook het binnenklimaat van huizen. En sterker nog; als je geen rekening houdt met gezondheidseffecten, kan verduurzamen slecht uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan isoleren zonder aandacht voor ventilatie. In dit onderzoeksproject formuleren onderzoekers praktische adviezen om gezondheidseffecten mee te nemen bij het verduurzamen van woningen.

Contact team Medische Milieukunde

Wil je een casus bespreken met iemand van ons team Medische Milieukunde? Neem dan contact op via mmk@ggdnog.nl. Vermeld daarin de vraag, de contactgegevens en bij voorkeur ook de (woon)plaats waar de casus zich bevindt. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.