Relaties en seksualiteit

Professionals kunnen de GGD gratis consulteren over seksuele gezondheid. Hierbij kun je denken aan incidenten op school rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

Ook de jeugdartsen van de GGD geven advies aan professionals over dit thema. Mail naar seksenzo@ggdnog.nl of bel naar 088 443 30 00.

Wil je een project starten of iets doen in het thema seksuele gezondheid? Of vind je het moeilijk om seksualiteit bespreekbaar te maken? Ook hierbij kan de GGD ondersteunen.

Wat biedt de GGD?

Lesmateriaal

De GGD leent gratis (les)materiaal uit aan professionals, zoals leskisten, spellen en boeken over seksuele gezondheid. Denk ook aan wensen en grenzen, anticonceptie, soa, online seksualiteit en seksuele- en genderdiversiteit.

Acties

Wil je een activiteit uitvoeren rondom het thema seksuele gezondheid? En heb je daar ondersteuning bij nodig? Bijvoorbeeld bij het organiseren van de Week van de Liefde of de Paarse vrijdag? Neem vrijblijvend contact met ons op via seksenzo@ggdnog.nl.

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met (online) seksualiteit. Door te experimenteren leren ze hun eigen lichaam en de wensen en grenzen van zichzelf en anderen kennen. Maar wanneer gaat dit gedrag te ver? Hoe reageer je als je hier als professional mee geconfronteerd wordt? En hoe bespreek je dit met collega’s?

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en gepast te reageren.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen)

Duur: 3 uur

Heb je belangstelling voor de workshop werken met het vlaggensysteem? De workshop kan incompany gegeven worden bij minimaal 8 personen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op via seksenzo@ggdnog.nl.

In deze training verkennen we samen de mogelijkheden en belemmeringen om les te geven over dit mooie onderwerp. In een veilige omgeving bieden we docenten de kans om te ontdekken waar ze ondersteuning nodig hebben.

Zoek je een geschikte methode? Wil je graag weten hoe je om moet gaan met (seksueel getinte) opmerkingen in de klas of in de docentenkamer? Vraag je je af welk aanbod past bij welke leeftijd? En hoe het nou zit met gender en seksuele diversiteit? In deze training komt dit allemaal aan bod. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en de training op jouw school af te stemmen.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen).

Duur: 2,5 – 3 uur

De training wordt ook op aanvraag voor minimaal 8 personen (eventueel in company) gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op via seksenzo@ggdnog.nl

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek, waarin aan kinderen van groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De GGD ondersteunt scholen bij de voorbereiding en uitvoering van de projectweek.

Scholen kunnen voorafgaand aan de Week van de Lentekriebels een workshop voor docenten organiseren. De workshop besteedt aandacht aan het belang van relationele en seksuele vorming, de seksuele ontwikkeling van kinderen en geeft tools hoe scholen in gesprek kunnen gaan met ouders en kinderen. Daarnaast is er aandacht voor praktische voorbeelden om de projectweek in te vullen.

Het is aan te raden om ouders zorgvuldig te informeren over de Week van de Lentekriebels. Eén van de mogelijkheden om ouders te informeren is het organiseren van een ouderavond. De school heeft de mogelijkheid een medewerker van de GGD uit te nodigen om wat te vertellen over relationele- en seksuele vorming, seksuele opvoeding en tot slot is er ruimte voor het bespreken van casussen.

Meedoen aan de Week van de Lentekriebels? Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op via e-mail: seksenzo@ggdnog.nl.

De Week van de liefde is een educatief project over verliefdheid, liefde, relaties en seksualiteit voor jongeren. V(S)O, MBO scholen en jongerenwerk organisaties organiseren dit meestal rond Valentijnsdag, in samenwerking met de GGD.

De Week van de liefde is een educatief project over verliefdheid, liefde, relaties en seksualiteit voor jongeren op het VO. Het project zorgt er voor dat seksualiteit op een leuke en speelse manier bespreekbaar wordt gemaakt. Het kan door scholen op elk gewenst moment in het jaar uitgevoerd worden. De GGD ondersteunt professionals bij de organisatie en indien mogelijk bij de uitvoering van de activiteiten in de Week van de Liefde.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op via seksenzo@ggdnog.nl

Loverboys vinden hun slachtoffers vaak via het internet. Sexting en grooming zijn bijvoorbeeld voor de meeste professionals geen onbekende fenomenen. Veel jongeren krijgen er mee te maken. De ketenaanpak biedt de training ‘ Herkennen en Signaleren loverboyproblematiek, sexting en grooming aan.

Trainingsdagen

'Herkennen en signaleren loverboyproblematiek, sexting en grooming'

Inhoud

Het doel van deze training is het leren herkennen en signaleren van mogelijke loverboyproblematiek met oog op de huidige trends. Hierbij valt te denken aan sextortion, sexting en grooming. Daarnaast wordt de werkwijze in Noord- en Oost - Gelderland uitgelegd dus krijg je handvatten en kennis mee om adequaat te kunnen handelen.

Voor wie?

Deze training is speciaal bedoeld voor professionals werkzaam met of betrokken bij jeugd/jongeren in de NOG regio. Hierbij valt te denken aan het onderwijs, de hulpverlening, sociaal werk maar ook vanuit de beleidshoek meer dan welkom.

Goed om te weten:

  • De training is geaccrediteerd (SKJ en Registerplein).
  • Je ontvangt na de training het bewijs van deelname per mail. 
  • Een week voor de training ontvang je nog een herinneringsmail met de laatste aanvullende informatie.

Doetinchem, Harderwijk, Zutphen en Apeldoorn

Onderstaande trainingen zitten inmiddels vol; je kan je niet meer opgeven.

Wanneer? 5 oktober 2023
Waar? De Steck, Doetinchem
Tijd? 9:30 – 16:30 uur
Kosten? 50 euro eigen bijdrage

Wanneer? 30 oktober 2023
Waar? Stadhuis Harderwijk
Tijd? 9:30 – 16:30 uur
Kosten? Geen kosten

Wanneer? 14 november 2023
Waar? Waterkracht Zutphen
Tijd? 9:30 – 16:30 uur
Kosten? Geen kosten

Wanneer? 14 december 2023
Waar? Stay Okay, Apeldoorn 
Tijd? 9:30 – 16: 30 uur
Kosten? 50 euro eigen bijdrage

Vragen of meer informatie? 

Jolanda Bergsma 06 20 44 67 17 of Amber Hovius 06 52 76 29 03.

Daarnaast kunnen V(S)O scholen een ouderavond en gastlessen Loverboys, Social Media en Internet voor leerlingen aanvragen. Interesse? Neem dan contact op via preventieloverboys@ggdnog.nl

Als professional kun je vragen krijgen over LHBTIQ+. Maar wat betekenen deze letters eigenlijk? En wat zijn de verschillen tussen seksuele oriëntatie, aangeboren geslacht en genderidentiteit? De workshop Seksuele- en genderdiversiteit geeft antwoord op deze vragen en geeft professionals handvatten om met hun doelgroep in gesprek te gaan over dit thema.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen)

Duur: 2,5 uur.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op via seksenzo@ggdnog.nl

Jongeren maken steeds meer gebruik van sociale media. Op verschillende platformen worden de hele dag door foto's en video’s met elkaar gedeeld. Het verschil tussen de offline en online wereld wordt daardoor steeds kleiner. Experimenteren met seksueel gedrag past bij de ontwikkeling van jongeren. Niet verrassend dat dit daarom ook vaak online gebeurt.

Hoe kan je je leerlingen hierbij het best begeleiden? Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Waar kan je terecht als er iets vervelends gebeurt? Deze en meer vragen worden beantwoord in de workshop Digitale Liefde.

Deelname is gratis (minimaal 8 personen)

Duur: 2,5 uur.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op via seksenzo@ggdnog.nl

Je Lijf, je Lief!’ is een lesprogramma met als doel relationeel en seksueel gezond gedrag bij leerlingen in het praktijkonderwijs te bevorderen. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seks.

Tijdens de training gaan we ook in op de seksuele ontwikkeling en hoe die soms anders verloopt bij leerlingen met een beperking of diagnose in het psychiatrisch spectrum (bijvoorbeeld ADHD of ASS).

Deelname is gratis (minimaal 8 personen)

Duur: 2,5 – 3 uur

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op via seksenzo@ggdnog.nl

Bezoek ook

Misschien is deze informatie interessant voor je.

Meisjesbesnijdenis Lesmateriaal lenen