Inspecties kinderopvang

Verantwoorde kinderopvang is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De overheid ziet hier op toe en stelt daarvoor wetten en regels op rondom de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de kinderopvang.

Registratie en inspectie

Kinderopvangorganisaties in Nederland staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang .

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangorganisatie die in dit register staat. Dit geldt voor:

  • Kinderdagverblijven.
  • Buitenschoolse opvang.
  • Gastouderbureaus.
  • Gastouders.

Voordat je ingeschreven kan worden in het register vindt er een inspectie plaats. Deze inspectie wordt gedaan door de GGD. Daarna komt de GGD-inspecteur jaarlijks langs om te kijken of de kinderopvanglocatie nog steeds aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.

Hoe gaat een inspectie in zijn werk?

Een GGD-inspecteur komt meestal onaangekondigd langs en toetst de kinderopvangorganisatie onder andere op:

  • Pedagogische praktijk.
  • Beroepskracht-kindratio.
  • Groepsgrootte.
  • Beroepskwalificaties.
  • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s).

Inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. Het GGD-inspectierapport is openbaar en moet zichtbaar zijn op jouw website. Heb je geen website? Dan moet het rapport ter inzage liggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

Bij eventuele tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. In ernstige situaties kan de gemeente besluiten de opvang te stoppen.

 

Vragen

Wij helpen je graag!
Bel ons op: 088 443 30 15 of stuur een mail naar: kinderopvang@ggdnog.nl