Logopedie

Goed spreken en begrijpen is belangrijk voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met taal- en/of spraakproblemen hebben vaak moeite met spellen, lezen en leren. Zijn er problemen op dit gebied, dan is het belangrijk hier op tijd iets aan te doen.

Logopedist van de GGD

Als je kind vier of vijf jaar is, krijg je een vragenlijst over de spraak-taalontwikkeling van je kind. De leerkracht van je kind krijgt deze vragenlijst ook. Als uit de antwoorden van één van beide vragenlijsten blijkt dat een spraak-taalscreening nodig is, dan gebeurt dit op school. De ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. De uitkomsten worden natuurlijk wel naar je teruggekoppeld.

De logopedist voert een gesprekje met je kind en let hierbij op: spraak, taalbegrip, taalgebruik, stem, mondgewoonten en luistervaardigheden. Jouw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedist bespreekt de uitkomsten met de leerkracht en je krijgt zelf schriftelijk bericht.

Wat gebeurt er na de screening?

Na de screening worden de volgende stappen genomen:

  • telefonisch overleg met ouder.
  • adviezen en/of oefensuggesties voor ouder(s) en/of leerkracht.
  • verwijzing naar een logopedist voor verder onderzoek en/of behandeling.
  • controle.
  • verwijzing naar jeugdarts of huisarts.

Aanmelden voor logopedie

Als ouder, leerkracht of intern begeleider kun je ook buiten de algemene contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist. Dit geldt voor alle kinderen van de basisschool. Maak hiervoor gebruik van het onderstaande formulier.

Velden gemarkeerd met een sterretje ( * ) zijn verplicht

Aanmelden logopedie

Als ouder, leerkracht of intern begeleider kun je ook buiten de algemene contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist. Dit geldt voor alle kinderen van de basisschool. 

Relatie tot kind *
Toestemming ouders *
Toestemming voor opslaan gegevens *

In sommige gemeenten is het Centrum voor Jeugd en Gezin het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning in de ontwikkeling van je kind. Je vindt een overzicht van deze gemeenten op de webpagina Jeugdgezondheid in jouw buurt.