GGD en gemeente

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten in de regio's Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe. 

Missie GGD

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.” 

Vanuit de missie is in ambities en agendapunten de visie voor de periode 2019 – 2023 geformuleerd in de Bestuursagenda 2019-2023. De gemeenten hebben de afspraken over de samenwerking voor de GGD vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016.

Samenvatting Bestuursagenda 2019-2023

Het nieuwe Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland, legt in de Bestuursagenda de belangrijkste uitgangspunten en prioriteiten vast voor de GGD in de jaren 2019-2023.

Gezond houvast: uitgangspunten

In dit onderdeel staan de algemene uitgangspunten van het werk van de GGD. Wij kiezen voor de benadering van ‘positieve gezondheid’. ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

De missie van de GGD blijft: “GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners."

NOG Gezonder

Dit onderdeel bevat de prioriteiten in de komende vier jaar om de inwoners Noord- en Oost-Gelderland (NOG) gezonder te maken. Hierbij sluit de GGD aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de preventieagenda’s van de gemeenten.

GGD Noord- en Oost-Gelderland richt zich op de volgende vier prioriteiten:

  1. NOG gezondere jeugd.
  2. NOG gezondere leefomgeving.
  3. NOG gezonder oud worden.
  4. NOG gezondere leefstijl.

Gemeenten en GGD

In dit onderdeel staan de uitgangspunten en prioriteiten voor de bestuurlijke en financiële relatie tussen gemeenten en GGD. Gemeenten zijn “eigenaar” en “opdrachtgever” van de GGD. De gemeenten maken financiële meerjarenafspraken over de GGD.

Bezoek ook

Misschien is deze informatie interessant voor je.

Samenstelling bestuur Werkgebied en locaties