Mazelen

Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Het mazelenvirus veroorzaakt de ziekte. Je raakt besmet door het inademen van besmette druppeltjes vocht die iemand met mazelen uitademt, niest of hoest. 

In Nederland hebben we een vaccinatie tegen mazelen, de BMR-vaccinatie. Deze vaccinatie is gratis en zit in het Rijksvaccinatieprogramma. De meeste mensen in Nederland zijn hierdoor beschermd tegen mazelen. Baby’s, zwangeren en mensen met een afweerstoornis lopen een groter risico bij mazelen. 

De klachten bij mazelen kunnen zijn:

  • Hoge koorts
  • Verkouden en hoesten
  • Oogontsteking
  • 2 tot 4 dagen na besmetting komen er rode vlekjes op de huid

De ziekte kan ernstiger verlopen bij baby’s, volwassenen, zwangeren of mensen met een afweerstoornis. 

Het mazelenvirus is heel besmettelijk. Door hoesten, praten en niezen van een besmet iemand komt het virus in de lucht. Andere mensen kunnen het virus dan inademen en ook besmet raken. Mazelen is besmettelijk vanaf 4 dagen voordat er klachten ontstaan. En tot 4 dagen na het begin van de rode vlekjes op de huid. 

Niet-gevaccineerde mensen die nooit mazelen hebben gehad kunnen de ziekte krijgen. Iemand die mazelen heeft gehad, kan de ziekte niet opnieuw krijgen.

Baby’s, zwangeren en mensen met een verminderde afweer hebben een hoger risico op een ernstig beloop van mazelen. Hierdoor kunnen mensen ernstige oorontstekingen, longontstekingen of hersenvliesontstekingen krijgen. Heel soms gaat er iemand dood aan mazelen.

Er is een vaccinatie om de mazelen te voorkomen. De BMR-vaccinatie (tegen bof, mazelen en rodehond) zit in het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen krijgen 2 vaccinaties: als ze 14 maanden en 9 jaar oud zijn. Met de vaccinatie ben je levenslang beschermd tegen mazelen. 

Ben je niet gevaccineerd tegen mazelen en heb je wel contact gehad met iemand die mazelen heeft? Dan kun je alsnog een vaccinatie krijgen. Overleg hierover met je huisarts of de GGD.  

Daarnaast is het belangrijk dat mensen hoesten en niezen in de elleboog en regelmatig de handen wassen met water en zeep.

Mazelen kan niet behandeld worden. De ziekte gaat meestal vanzelf over. Bel de huisarts als je denkt dat je mazelen hebt. De huisarts kan onderzoeken of je mazelen hebt.

Als je denkt dat jouw kind de mazelen heeft, houd je kind dan thuis en bel de huisarts.  

Als je huisarts vastgesteld heeft dat je kind mazelen heeft, vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van mazelen bij hun kind.

Als je als volwassene denkt dat je mazelen hebt, blijf dan thuis en bel je huisarts. Als de huisarts mazelen bij je heeft vastgesteld,  overleg dan met de GGD/bedrijfsarts of met je werkgever voor je weer gaat werken.

Meer weten of vragen?

Wil je meer weten of wil je een vaccinatie tegen mazelen? Neem dan contact op met de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dat kan via telefoon: 088 443 33 55, of e-mail: infectieziekten@ggdnog.nl. 

Vaccineren tegen mazelen

Het mazelenvaccin zit samen met het bof- en rodehondvaccin verwerkt in het BMR (bof, mazelen en rodehond )-vaccin. Het BMR-vaccin wordt gegeven in het Rijksvaccinatieprogramma op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar.

Ga naar de website van het Rijksvaccinatieprogramma Open externe link in nieuw tabblad Verdiepende informatie over mazelen Open externe link in nieuw tabblad

Informatie voor professionals

Informatie voor zorgprofessionals over mazelen zoals LCI (landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn en diagnostiek bofvirus. 

Lees verder Open externe link in nieuw tabblad