Centrale toegang: beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Deze mensen kunnen terecht in een beschermde woonvorm waar ze 24 uur per dag begeleid en ondersteund worden in een veilige omgeving. Het doel van beschermd wonen is dat mensen kunnen meedoen in de samenleving en zij mogelijk in de toekomst weer zelfstandig kunnen gaan wonen.

 

Een deel van de mensen heeft daarnaast behoefte aan begeleide dagbesteding. De Centrale Toegang beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen al dan niet aangevuld met een maatwerkvoorziening voor dagbesteding en een maatwerkvoorziening voor vervoer naar de dagbesteding.

In de 6 Noord-Veluwse gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten.

 • Alle aanmeldingen worden gedaan door de persoon zelf, samen met een behandelaar of begeleider. Dit kan bijvoorbeeld een WMO-consulent zijn, de betrokken behandelaar van een GGZ-instelling, of als de persoon net 18 is geworden een begeleider vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Nadat de aanmelding is ontvangen heeft de Centrale Toegang acht weken de tijd om tot een besluit te komen. Binnen deze termijn wordt de aanvrager samen met de betrokken hulpverlener uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek heeft als doel de aanvraag te bespreken en meer te weten te komen over de hulpvragen van de aanmelder.
 • Op basis van het onderzoek neemt de Centrale Toegang een besluit over de aanvraag beschermd wonen. Dit doet de Centrale Toegang in samenspraak met ketenpartners. Bij een toekenning wordt in het veldtafeloverleg gekeken naar de meest passende beschermde woonvorm in de regio. De aanvrager krijgt hierover bericht en samen met de toegewezen zorgorganisatie, wordt doormiddel van een intakegesprek gekeken of het een match is. Uiteraard is iedereen vrij om zelf op zoek te gaan naar een zorgorganisatie in de Regio Noord Veluwe.
 • Mocht de Centrale Toegang besluiten om de aanvraag af te wijzen, dan volgt er een schriftelijke onderbouwing en advies over wat wel een goede vorm van begeleiding zou kunnen zijn. 

De Centrale Toegang is onderdeel van een goed werkend samenwerkingsverband op de Noord-Veluwe. Wij werken samen met onder andere zorgaanbieders, gemeenten, WMO-Consulenten, CJG’s, Woningcorporaties en onze eigen GGD Collega’s van Team VIA.

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen dien je te voldoen aan de volgende punten:

 • Je bent 18 jaar of ouder (of wordt binnen drie maanden 18 jaar).
 • Je hebt een actuele psychiatrische diagnose, vastgesteld door een deskundige.
 • Je hebt 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig.
 • Je woont in de gemeente Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek of Putte.

Hier lees je hoe er een aanvraag kan worden gedaan bij de Centrale Toegang. Dit kan direct online worden gedaan. Lees alle informatie goed door voordat je aan de slag gaat met de aanmelding. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen niet alle gegevens bij de hand hebt. 

Het invullen van het aanmeldformulier duurt 45 tot 60 minuten en kan tussentijds niet worden opgeslagen. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij naast het volledig ingevulde aanmeldformulier de volgende documenten nodig:

 • Een ondertekend toestemmingsformulier. Je kunt dat hieronder downloaden, invullen en ondertekenen. Bij de aanmelding moet je dit formulier weer ingevuld toevoegen.
 • Recente GGZ-diagnose.
 • Het meeste recente zorgplan en/of begeleidingsplan.
 • Visie ondersteunende instantie.

Indien aanwezig ontvangen wij ook graag:

 • De meeste recente indicatie voor zorg.
 • Het meest recente werkplan UWV/ Gemeente.

Wanneer wij alle gevraagde informatie hebben ontvangen, sturen wij je per post een ontvangstbevestiging van je aanmelding. Je aanvraag zal dan binnen 8 weken worden behandeld.

Toestemmingsformulier beschermd wonen

Download

Je hebt een bestaande maatwerkvoorziening voor beschermd wonen en je wilt een wijziging doorgeven. Graag ontvangen wij het ingevulde wijzigingsformulier. Je kunt het formulier sturen naar centraletoegang@ggdnog.nl. Mocht het nodig zijn, nemen wij contact met je op over de doorgegeven wijziging.

Wijzigingsformulier maatwerkvoorziening beschermd wonen Noord Veluwe

Download

Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO. Dit kan op twee manieren worden geregeld; Zorg in Natura (ZIN) of met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Een maatwerkvoorziening op basis van ZIN, gaat over een plek die direct wordt gefinancierd vanuit de WMO-gelden van de gemeente.

Een maatwerkvoorziening in PGB geeft de aanvrager de mogelijkheid om aan de hand van een PGB zelfstandig de zorg in te kopen. Bij het beheren van een PGB komen veel verantwoordelijkheden kijken. Om er zeker van te zijn dat iemand in staat is om zijn PGB zelfstandig te beheren, voert de Centrale Toegang een PGB toets uit. Dit gebeurd aan de hand van een aanvraag, persoonlijk budgetplan en een zorgplan. Het persoonlijk budgetplan is bedoeld om mensen te helpen bij het maken van de juiste keuzes rondom het PGB en hoe de zorg wordt ingekocht.

Wanneer iemand niet in staat is om het PGB zelfstandig te beheren, kan in overleg met de Centrale Toegang worden gekeken of iemand anders het PGB namens de aanvrager kan beheren. Alle voorwaarden voor het PGB in de regio Noord Veluwe zijn terug te vinden in het persoonlijk budgetplan en in de beleidsregels PGB van de 6 Noord-Veluwse gemeenten.

Ongeacht de keuze voor financiering voor ZIN of PGB is het betalen van een eigen bijdrage verplicht. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Een proefberekening kan worden gemaakt op de website van het CAK.

Wanneer je er voor kiest om jouw beschermd wonen pakket zelfstandig in te kopen, kan dit worden aangevraagd bij de Centrale Toegang. Hiervoor heeft de centrale toegang een volledig ingevuld persoonlijk budgetplan en zorgplan nodig. Aan de hand van beide plannen en een persoonlijk gesprek beoordeeld de Centrale Toegang of je wel of niet in aanmerking komt voor een PGB.

Een persoonlijk budgetplan is nodig voor het aanvragen, uitbreiden of verlengen van een PGB Beschermd Wonen. Alle voorwaarden met betrekking tot het PGB zijn terug te vinden in het persoonlijk budgetplan of op de website van één van de samenwerkende gemeenten op de Noord-Veluwe.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de Centrale Toegang. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 088 443 31 27 of via centraletoegang@ggdnog.nl