Centrale toegang: maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvang is bedoeld voor mensen die problemen hebben op verschillende leefgebieden waarbij ook sprake is van (dreigende) dakloosheid. Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid. In de maatschappelijke opvang krijgen mensen een plek om te slapen of te verblijven, waar ze vanuit een persoonlijk traject worden geholpen om een stabieler bestaan op te bouwen.

De trajecten worden veelal opgestart vanuit de 24 uurs opvang in Harderwijk, maar kunnen ook worden opgestart bij één van de andere zorgaanbieders in de regio. Een traject is gericht op het creëren om zoveel mogelijk te werken aan herstel en stabilisatie om zo weer uit te stromen uit de maatschappelijke opvang.

Voor mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. Daarnaast spelen vaak tegelijkertijd problemen zoals verslaving, psychiatrische problematiek, gebrek aan sociale contacten, schuldenproblematiek, huiselijk geweld, vervuiling of zorgmijding.

We werken samen met de aanvragende hulpverleners, opvanginstellingen, politie, woningcorporaties, de eigen GGD-collega’s van Team VIA en Maatschappelijke Opvang en de Noord-Veluwse gemeenten. Daarnaast beslissen we in overleg met ketenpartners over het wel of niet toekennen van de maatwerkvoorziening.

Om in aanmerking te komen voor een traject binnen de maatschappelijke opvang dien je te voldoen aan de volgende punten:

  • Je bent 18 jaar of ouder (of wordt binnen drie maanden 18 jaar)
  • Er is sprake van (dreigende) dakloosheid;
  • Er zijn problemen op verschillende leefgebieden;
  • Je verblijft momenteel in de gemeente Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek of Putten.

Hier lees je hoe er een aanvraag kan worden gedaan bij de Centrale Toegang. Dit kan direct online worden gedaan. Lees alle informatie goed door voordat je aan de slag gaat met de aanmelding. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen niet alle gegevens bij de hand hebt.

  • Het invullen van het aanmeldformulier duurt 45 tot 60 minuten en kan tussentijds niet worden opgeslagen.
  • Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij naast het volledig ingevulde aanmeldformulier ook een ondertekend toestemmingsformulier nodig. Je kunt dat hieronder downloaden, invullen en ondertekenen. Bij de aanmelding moet je dit formulier weer ingevuld toevoegen.

Download Toestemmingsformulier aanvraag centrale toegang Noord Veluwe

Download

Je hebt een bestaande maatwerkvoorziening voor Maatschappelijke Opvang en je wilt een wijziging doorgeven.

Graag ontvangen wij het ingevulde wijzigingsformulier wat je hieronder kunt downloaden. Je kunt het formulier sturen naar centraletoegang@ggdnog.nl. Mocht het nodig zijn, nemen wij contact met je op over de doorgegeven wijziging.

Download wijzigingsformulier maatschappelijke opvang centrale toegang Noord Veluwe

Download

Vragen

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de Centrale toegang. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 088 443 31 27 of via centraletoegang@ggdnog.nl