Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

We blijven de ontwikkeling en gezondheid van uw kind volgen. Zodra uw kind naar school gaat, komt u ons daar tegen. Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de Jeugdgezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland er voor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

In sommige gemeenten is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het eerste aanspreekpunt voor de onderzoeken op school. U vindt een overzicht van deze gemeenten op de pagina ‘Jeugdgezondheid in uw regio’.

Let op: In verband met de coronamaatregelen, zijn op sommige scholen onderzoeken uitgesteld. U ontvangt bericht van ons wanneer uw afspraak niet doorgaat.

Als de afspraak wel doorgaat, vragen we u om rekening te houden met de volgende hygiënemaatregelen:

Heeft u vragen over uw afspraak? Bel dan op werkdagen tussen 8.00-12.00 met 088-443 31 00. Wilt u een jeugdarts of jeugdverpleegkundige spreken? Bel dan op werkdagen tussen 8.30-17.00 met 088-443 3000.

Wilt u of uw zoon/dochter anoniem uw zorgen kwijt? Kijk dan eens op:

Informatie over gezond opgroeien en opvoeden kunt u vinden en ontvangen via de groeigids-app (gratis te downloaden in de app-storen) en via www.opvoeden.nl

Basisschool

Gezondheidsonderzoek in groep 1-2

U en uw kind krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. We sturen naast de uitnodiging ook een vragenlijst. Tijdens het onderzoek bespreekt de jeugdverpleegkundige deze met u. Uw kind krijgt een ogen- en gehoortest, ook meet en weegt zij hem/haar. In overleg met u is soms een vervolgonderzoek bij de jeugdarts nodig.

Meten en wegen in groep 6

De assistent Jeugdgezondheid meet en weegt uw kind onder schooltijd op school. De kinderen komen om de beurt bij de assistent Jeugdgezondheid. Dit gebeurt meestal tijdens een gymles. Ze weegt de kinderen met kleren aan, zonder schoenen. Van school hoort u wanneer dit gebeurt. Bij bijzonderheden in de groeiontwikkeling krijgt uw kind een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Gezonde leefstijl les in groep 7

De assistent Jeugdgezondheid geeft een interactieve les over een gezonde leefstijl. Van school hoort u wanneer deze les wordt gegeven. De assistent Jeugdgezondheid maakt leerlingen bewust van wat we verstaan onder een gezonde leefstijl en wat leerlingen hier zelf aan kunnen doen. Er wordt gesproken over actuele onderwerpen zoals puberteit, hygiëne, weerbaarheid, mediagebruik, slaap, voeding en beweging. Na de les ontvangt u een mail van de leerkracht met daarin een link naar een nieuwsbrief met tips en informatie voor ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep.

Workshop KinderrechtenNU in groep 6 of groep 8

De assistent Jeugdgezondheid geeft of in groep 6 of groep 8 de Workshop KinderrechtenNU. De school kiest in welke klas deze wordt gegeven. In de Kinderrechtenworkshop staat de vraag centraal: Wat hebben kinderen nodig om op te groeien? Door het spelen van het KinderrechtenNU vragen-spel, leren de kinderen elkaars mening en leefomgeving beter kennen. Op een speelse manier krijgen kinderen meer kennis over het kinderrechtenverdrag en delen kinderen onderling  informatie.

Voortgezet onderwijs

Groepsgesprek en gezondheidsonderzoek klas 2

Vanaf 2021 worden de leerlingen in klas 2 uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit drie delen:

  1. Digitale vragenlijst
    Alle leerlingen vullen een digitale vragenlijst in over gezondheid en welzijn.

  2. Groepsgesprek
    Alle 2e klassen krijgen een groepsgesprek over gezondheid en welzijn. In gesprek gaat het over wat je wel en niet nodig hebt om gezond op te groeien. Hierin wordt benadrukt dat je als leerling niet met je zorgen moet blijven zitten, maar erover kan praten met een steunende volwassene. Dit gesprek doet de jeugdverpleegkundige samen met iemand van school.

  3. Individueel gezondheidsonderzoek
    Aansluitend aan het groepsgesprek worden de leerlingen individueel gezien door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het gezondheidsonderzoek meet en weegt zij uw kind, met kleding zonder schoenen. Ook kunnen de leerlingen zelf hun vragen stellen.

Speciale vormen van onderwijs

Entree onderzoek

Gaat uw kind voor het eerst naar een speciale vorm van onderwijs? Dan bekijkt onze jeugdarts het dossier van uw kind. Hij of zij beoordeelt wanneer een afspraak gewenst is: op korte termijn of pas op een later moment. We nodigen u en uw kind uit voor een gezondheidsonderzoek. Bij de uitnodiging ontvangt u als ouder/verzorger een vragenlijst om van tevoren in te vullen. Samen bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Eventuele vragen en zorgen kunt u tijdens het onderzoek bespreken.

Gezondheidsonderzoek groep 1-2

U en uw kind krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdarts.  We sturen u hiervoor een uitnodiging en vragenlijst naar uw huisadres. De jeugdarts kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, meet de lengte en het gewicht. Verder vindt een motoriekonderzoek en een gehoor- en ogentest plaats. Daarnaast praten we over bijvoorbeeld eten, zindelijkheid, slapen, opvoeden en het gedrag van uw kind. Heeft u vragen of wilt u advies? Daar is deze afspraak  een goed moment voor!

10 of 11 jaar oud

Als uw kind 10 of 11 jaar oud is, ziet de jeugdarts uw kind opnieuw. De jeugdarts kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, meet de lengte en het gewicht en kijkt naar rug/houding. Verder vindt een gehoor- en ogentest plaats. Als het nodig is doet de jeugdarts nog extra lichamelijk onderzoek. Uw kind mag altijd het ondergoed aanhouden. Daarnaast praten we over bijvoorbeeld voeding, slapen, gedrag en opvoeding. Hebt u vragen over gezondheid of ontwikkeling? Stel ze vooral!

Tweede klas voortgezet speciaal onderwijs

We nodigen uw kind weer uit voor een gezondheidsonderzoek als hij of zij in de tweede klas van het voortgezet speciaal onderwijs zit. (Tot voor kort was dat in de eerste klas). Ook dan meten en wegen we uw kind, we kijken naar de houding, ogen en oren. We praten over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die bij deze leeftijd past. Hier kunt u natuurlijk vragen stellen of om advies vragen.