Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de Jeugdgezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zodra uw kind naar school gaat, komt u ons tegen.

In sommige gemeenten is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het eerste aanspreekpunt voor de onderzoeken op school. U vindt een overzicht van deze gemeenten op Jeugdgezondheid in uw regio.

Relatiegesprekken

In een relatiegesprek tussen school en Jeugdgezondheid (JG) van de GGD werken we aan een goede samenwerking en onderling contact met elkaar. De relatiegesprekken helpen om leerlingen goede ondersteuning te bieden op het gebied van gezondheid en ontwikkeling. Een teamlid JG heeft regelmatig contact met een school. Niet alleen om afspraken te maken maar ook om betrokkenheid te blijven met de school, leerkrachten of interne begeleider/zorgcoördinator. Een relatiegesprek is van grote waarde in het contact met school. 

Basisschool

Overdracht consultatiebureau naar GGD

Ouders ontvangen een brief met info over de Jeugdgezondheid bij de start op school.

Uw kind gaat nu naar de basisschool. Dat is wennen voor uw zoon of dochter, maar ook voor u. Dit betekent dat de periode van het consultatiebureau is afgesloten. Vanaf nu zijn wij er voor u. U kunt bij ons terecht voor alles wat met gezondheid, gezond opgroeien en opvoeden te maken heeft.

Mijn Kinddossier 

U kunt, net zoals bij het consultatiebureau, gebruik maken van Mijn Kinddossier. De informatie van het consultatiebureau, over bijvoorbeeld vaccinatie en de groei van uw kind, blijft zichtbaar. 

Gezondheidsonderzoek in groep 1-2

De GGD vult dit aan met informatie en adviezen uit de gezondheidsonderzoeken die nog komen.

U en uw kind krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. We sturen naast de uitnodiging ook een digitale vragenlijst om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van uw kind. Tijdens het onderzoek bespreekt de jeugdverpleegkundige deze met u. Uw kind krijgt een ogen- en gehoortest en meet en weegt hem/haar. 

Meten en wegen in groep 6

De assistent Jeugdgezondheid ontmoet en weegt uw kind onder schooltijd op school. Zij wegen de kinderen met kleren aan, zonder schoenen. Van school hoort u wanneer dit gebeurt. Bij bijzonderheden in de groeiontwikkeling nemen wij contact met u op en overleggen over een mogelijk vervolgonderzoek bij de jeugdartsen van Jeugdgezondheid.

Lees de veel gestelde vragen over meten en wegen in groep 6.

Gezonde leefstijl les in groep 7

De assistent Jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over een gezonde leefstijl. Van school hoort u wanneer deze les wordt gegeven. De assistent Jeugdgezondheid maakt leerlingen bewust van wat een gezonde leefstijl is en wat zij hier zelf aan kunnend oen. We spreken over actuele onderwerpen zoals puberteit, hygiëne, weerbaarheid, mediagebruik, slaap, voeding en beweging.

Na de les ontvangt u een mail van de leerkracht met daarin een link naar een nieuwsbrief met tips en informatie voor ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep.

Workshop KinderrechtenNU 

Indien een school dit aan ons vraagt geeft de assistent Jeugdgezondheid in groep 6 of groep 8 de Workshop KinderrechtenNU. De school kiest in welke klas dit gegeven wordt.

In de Kinderrechtenworkshop staat de vraag centraal: Wat hebben kinderen nodig om te groeien? Door het spelen van het KinderrechtenNU vragen-spel, leren de kinderen elkaars mening en leefomgeving beter kennen. Op een speelse manier krijgen kinderen meer kennis over het kinderrechtenverdrag en delen kinderen onderling informatie.

Voortgezet onderwijs

Groepsgesprek en gezondheidsonderzoek klas 2

Wij nodigen leerlingen in klas 2 uit voor een gezondheidsonderzoek, dit bestaat uit twee delen:

  1. Groepsgesprek
    Alle 2e klassen krijgen een groepsgesprek over gezondheid en welzijn. In het gesprek gaat het over wat je wel en niet nodig hebt om gezond te zijn en te groeien. We benadrukken dat leerlingen niet met hun zorgen moeten blijven zitten maar kunnen praten met een steunende volwassene. Bij dit gesprek is, naast de jeugdverpleegkundige, altijd de mentor of leerkracht aanwezig.

  2. Individueel gezondheidsonderzoek
    Aansluitend op het groepsgesprek worden de leerlingen individueel uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het gezondheidsonderzoek meet en weegt zij uw kind, met kleding en zonder schoenen. Ook kunnen de leerlingen zelf hun vragen stellen.

Lees de veel gestelde vragen over dit gezondheidsonderzoek

Bijzondere vormen van onderwijs

Gaat uw kind voor het eerst naar een speciale vorm van onderwijs

Dan bekijkt onze jeugdarts het dossier van uw kind. Hij of zij beoordeelt wanneer een afspraak gewenst is: op korte termijn of pas op een later moment. Wij nodigen u en uw kind dan uit voor een gezondheidsonderzoek. Bij de uitnodiging ontvangt u ook een vragenlijst om van tevoren in te vullen. Heeft u zelf vragen? Dan kunt u deze uiteraard ook met de jeugdarts bespreken.

Gezondheidsonderzoek in groep 1-2

U en uw kind krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdarts. We sturen naast de uitnodiging ook een vragenlijst om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van uw kind. De jeugdarts kijkt naar de gezondheid, ontwikkeling en groei van uw kind. Verder vindt een motoriekonderzoek en een gehoor- en ogentestplaats. En we praten over eten, zindelijkheid, slapen, opvoeden en het gedrag van uw kind. 

10 of 11 jaar oud

Als uw kind 10 of 11 jaar oud is, ziet de jeugdarts uw kind weer. De jeugdarts kijkt dan naar de gezondheid, ontwikkeling en groei van uw kind en bekijkt de rug/houding. Verder vindt een gehoor- en ogentestplaats. Uw kind mag altijd het ondergoed aanhouden. Daarnaast praten we over voeding, slapen, gedrag en opvoeding. 

Tweede klas voortgezet speciaal onderwijs

We nodigen uw kind weer uit voor een gezondheidsonderzoek als hij of zij in de tweede klas van het voortgezet speciaal onderwijs zit. Ook dan bekijken we de groei, houding, ogen en oren van uw kind. We praten over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en uiteraard kunt u vragen die u heeft hier stellen.

 

We vragen u om tijdens de gezondheidsonderzoeken rekening te houden met de COVID-19 hygiënemaatregelen die gelden voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.