Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem om de bescherming tegen corona te versterken.

Wie is er aan de beurt voor de boostervaccinatie?

Inmiddels kan iedereen van 18 jaar of ouder een afspraak maken voor de boostervaccinatie. Het RIVM verstuurt de uitnodigingsbrieven voor de boostervaccinaties, te beginnen bij de oudste ouderen. Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen en het zorgpersoneel van 18 jaar en ouder met direct patiëntcontact krijgen een boostervaccinatie aangeboden.

Het is voor mensen onder de 18 jaar niet mogelijk een boosterprik te halen. Niet op afspraak, ook niet bij vrije inloop. Er wordt streng op leeftijd gecontroleerd. De Gezondheidsraad is zich op dit moment aan het beraden of het veilig is om 12 t/m 17-jarigen een boosterprik te geven. Zodra de Gezondheidsraad een advies heeft gegeven, neemt de overheid een besluit. Tot die tijd ligt de grens voor een boostervaccinatie bij 18 jaar.

Bekijk informatie over de boostervaccinatie voor zorgpersoneel.

Iedereen van 18 jaar of ouder kan online een afspraak maken voor de boostervaccinatie, via coronavaccinatie-afspraak.nl. Maakt u uw afspraak liever telefonisch? Bel dan met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (0800-7070).

LET OP: alle afspraken worden landelijk ingepland, u kunt dus geen afspraak inplannen door te bellen met GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Voorwaarden boostervaccinatie

  • U bent 18 jaar of ouder en u heeft een afspraak gemaakt. Op sommige locaties geldt een vrije inloop (zie onze vaccinatielocaties voor actuele informatie)
  • U heeft een afgeronde basisserie van coronavaccinaties
  • Er moet minimaal 3 maanden zitten tussen de boosterprik en de laatste (basis)vaccinatie óf een doorgemaakte coronabesmetting
  • U kunt de boostervaccinatie pas halen twee weken voor of twee weken na een eventuele griepprik
  • Op vaccinatielocaties vindt u de locaties waar u zonder afspraak uw booster kunt halen

Het heeft geen zin om een afspraak in te plannen als u 17 jaar of jonger bent. GGD GHOR Nederland controleert iedere dag de ingeplande afspraken op geboortejaar. Wie ongeldig een afspraak maakt, krijgt bericht dat de afspraak wordt geannuleerd of u komt op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.

Afspraak maken voor de boostervaccinatie

Bent u 18 jaar of ouder en wilt u een afspraak maken voor de boosterprik? Dat kan online via coronavaccinatie-afspraak.nl op elk moment van de dag. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. Vindt u dit zelf lastig om te doen? Misschien kan iemand uit uw omgeving u hierbij helpen.

Maakt u liever telefonisch een afspraak? Belt u dan met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer (0800-7070). U hoeft niet meer te wachten op de uitnodigingsbrief van het RIVM. Deze telefoonlijnen zijn iedere dag open tussen 08.00 en 20.00 uur. Het kan druk zijn, houd rekening met wachttijden.

Let op:

  • Alle afspraken worden landelijk ingepland, u kunt dus geen afspraak inplannen door te bellen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland.
  • Wij geven de boostervaccinaties op onze vaccinatielocaties. U vindt hier ook de locaties waar u zonder afspraak terecht kunt voor de booster.  
  • Als u in een zorginstelling woont hoeft u geen afspraak te maken. U krijgt een uitnodiging via uw instelling en wordt daar gevaccineerd.

Welk vaccin krijg ik?

U krijgt een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties. Het maakt niet uit welk vaccin u eerder heeft gekregen. U kunt niet zelf kiezen welk vaccin u krijgt.

Zowel het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland blijven geldig, ongeacht een boostervaccinatie. De QR-code in de CoronaCheck-app blijft gewoon werken.

Meer informatie over boosters

Meer weten over de boostervaccinaties? Kijk op de website van het RIVM.

De 3e vaccinatie: niet hetzelfde als de boostervaccinatie

Let op, een 3e vaccinatie is iets anders dan de boostervaccinatie. De 3e vaccinatie is alleen voor patiënten met een ernstige afweerstoornis. Een 3e vaccinatie is voor hen onderdeel van de basisvaccinatie. Bij een deel van deze patiënten is deze 3e prik nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. In oktober 2021 hebben deze patiënten een uitnodiging gekregen van hun medisch specialist voor de 3e coronavaccinatie. Heeft u deze uitnodiging? Dan kunt u zonder afspraak naar een vaccinatielocatie. Vergeet niet de uitnodiging mee te nemen, een ID bewijs en een mondkapje.

Een 3e prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis is iets anders dan een boostervaccinatie voor de rest van de mensen. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming op peil te houden. Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus.