Preventie activiteiten

Dit is de inhoud van de flyer, uitgegeven door Ketenaanpak loverboys-jeugdprostitutie Noord- en Oost-Gelderland.

Voor de klas

Klas 1 of 2

Voorlichting van een enkel lesuur over sexting. Op een interactieve wijze bespreken we alles wat te maken heeft met sexting. Wat houdt sexting in en op welke manier wordt het gebruikt? Wat kan/mag wel en waar liggen de gevaren?

Klas 2 of 3

Voorlichting van een enkel lesuur over de loverboy 2.0. Lopen die nog rond in de regio en zo ja, hoe gaan zij dan nu te werk? De signalen en gevolgen van loverboypraktijken worden besproken. Daarnaast is er oog voor het thema "grooming", het digitale kinderlokken. Herken je dit en wat te doen?

Klas 3 of hoger

De klas speelt de educatieve escapegame over seksuele uitbuiting en grensoverschrijdend gedrag. Met behulp en het oplossen van uitdagende puzzels leren jongeren signalen van seksuele uitbuiting en grensoverschrijdend gedrag te benoemen en herkennen. Ze leren hoe daarmee om te gaan in het belang van het slachtoffer. Een interactieve manier om met de jongeren in gesprek te gaan!

Wat is onder andere nodig in de uitvoering van de escape game?

  • 1 klas, gesplitst in 2 lokalen naast elkaar.
  • Maximaal 12-15 leerlingen per klaslokaal.
  • 2 actieve docenten (1 per klaslokaal).
  • Geschikt lokaal (denk aan verduistering, stopcontacten, beamer etc).

Bovenstaande gastlessen kunnen worden aangeboden als compleet pakket zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat en de thema's meer geborgd worden. Plan technisch is het verstandig dit voorafgaand aan een schooljaar af te stemmen en in te plannen. Onderdelen kunnen uiteraard ook los aangevraagd worden. De lessen kunnen aan verschillende niveaus aangepast worden. Dit kan afgestemd worden tijdens een intake.

Er zijn gemeenten binnen de NOG regio met een preventiesubsidie, Vanuit deze subsidie worden de gastlessen vanaf heden volledig bekostigd en hoeft er binnen deze gemeenten geen eigen bijdrage betaald te worden!

Je kunt meer informatie opvragen via preventieloverboys@ggdnog.nl

Voor ouders of verzorgers

Ouderavond

Het is mogelijk om een voorlichter aan te laten sluiten bij een ouderavond op school. Afhankelijk van de tijd die beschikbaar is op een avond kunnen er een of meerdere thema's besproken worden. De voorkeur gaat altijd uit naar het organiseren van een ouderavond op het moment dat leerlingen in die periode ook de voorlichtingen krijgen. Tijdens een ouderavond kan de voorlichter dan ook specifiek ingaan op vragen van ouders die mogelijk naar boven zijn gekomen of waar ouders tegenaan lopen.

Voor docenten en betrokkenen

Trainingen en workshops

Vanuit de ketenaanpak worden ook trainingen aangeboden waar professionals die met jeugd werken kennis op doen over het herkennen en signaleren bij loverboyproblematiek. Wat kun je als professional doen en waar moet je oog voor hebben? Deze training kan ook incompany aangeboden worden. De training wordt dan toegespitst op de problematiek die zich mogelijk voor doet in de betreffende organisatie. De trainingen zijn geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen deze punten gebruiken voor de herregistratie.

De eigen bijdrage voor bovenstaande activiteiten kan per gemeente verschillen. In de gemeenten met preventiebudget is het aansluiten bij een ouderavond gratis en wordt er voor de training een eigen bijdrage van 50 euro p.p. gerekend. Alle activiteiten kunnen op maat aangepast worden. In overleg is er veel mogelijk. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Gegarandeerd zijn van gastlessen/trainingen/workshops? Vraag deze dan minimaal 2 maanden van te voren aan!

Je kunt hieronder de flyer Preventie activiteiten als pdf-bestand downloaden. Deze is niet volledig digitoegankelijk. Voorleessoftware kan dit document niet goed voorlezen. De bovenstaande tekst is wel geschikt voor voorleessoftware.

Download flyer Preventie activiteiten ketenaanpak loverboys als pdf

Download

Meer informatie of aanvragen

Je kunt meer informatie opvragen via preventieloverboys@ggdnog.nl