Infectieziekte 11 juni 2024

Mazelen in regio Noord- en Oost-Gelderland

Afgelopen weekend is bij een meerderjarige inwoner mazelen vastgesteld. Medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland staan in contact met de familie en andere contacten en hebben hen geïnformeerd over de noodzakelijke maatregelen. 

Na de melding is GGD NOG direct gestart met het bron- en contactonderzoek, en dit onderzoek is momenteel gaande, voornamelijk in de gemeente Oude IJsselstreek. Er is op dit moment geen sprake van een uitbraak, vooralsnog zijn er geen andere bevestigde gevallen van mazelen vastgesteld in de regio. Bij een mazelenbesmetting informeert GGD NOG de familie en de risicocontacten over leefregels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, waaronder thuisisolatie en vermijding van contact met jonge baby’s, zwangeren of mensen met een ernstig verminderde afweer tijdens de besmettelijke periode. 


Contacten die niet beschermd zijn tegen mazelen krijgen de mogelijkheid zich alsnog te laten vaccineren. Bij een eventuele nieuwe besmetting geven we de betrokkenen maatwerkadvies. De GGD vraagt mensen alert te zijn op klachten die horen bij mazelen en contact op te nemen met de gezondheidsdienst als er vragen zijn.  

Wat is mazelen?

Mazelen is een erg besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte begint met koorts, hangerigheid, (neus)verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen ontstaan rode vlekjes op de huid. Eerst achter de oren, daarna over het hele lichaam. Kinderen met mazelen krijgen soms ook oorontsteking of longontsteking. 

Wie is beschermd tegen mazelen?

Vrijwel alle volwassenen die geboren zijn voor 1965 zijn in aanraking geweest met mazelen. Zij hebben weerstand hiertegen opgebouwd. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het RIVM. Vanaf 1976 worden mazelenvaccinaties aangeboden aan alle kinderen. Volwassenen geboren tussen 1965 en 1975 zijn beschermd als zij mazelen hebben doorgemaakt, of buiten het Rijksvaccinatieprogramma om zijn gevaccineerd door bijvoorbeeld de huisarts. 

 
Als volwassene kun je de mazelenvaccinatie nog krijgen. Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt omdat je als kind geen BMR-vaccinatie hebt gehad. Of als je nooit mazelen hebt gehad. Aan deze vaccinatie voor volwassenen zijn kosten verbonden. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over de mazelenvaccinatie voor volwassenen. 

Mazelenvaccinatie voor kinderen

Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op verspreiding van het mazelenvirus toe, omdat mazelen erg besmettelijk is. Kinderen worden zowel op de leeftijd van 14 maanden en als 9-jarige gevaccineerd tegen mazelen via het Rijksvaccinatieprogramma. De aangeboden BMR-vaccinatie (bof-, mazelen- en rode hond-vaccinatie) beschermt tegen mazelen. Mochten kinderen deze vaccinatiemomenten hebben gemist, dan adviseert de GGD hen om zich alsnog te laten vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatieronde voor 9-jarigen start in september (uitnodiging volgt nog). Het is niet nodig om nu alle kinderen vervroegd hun tweede vaccinatie te geven. Bekijk meer informatie op onze pagina Vragen en antwoorden over mazelen.

Is je kind (tot 18) nog niet gevaccineerd tegen mazelen? Wil je voor jouw kind(eren) een vaccinatieafspraak maken?  Voor kinderen vanaf 4 jaar, neem hiervoor contact op met team Jeugdgezondheid GGD NOG via 088 443 30 00, keuze optie 3. Let op: alleen op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur. Voor kinderen tot 4 jaar, kun je contact op nemen met Yunio 088  260 91 80. Let op: alleen op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur. 

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen over mazelen.

Bekijk het overzicht