Logopedie

Logopedie

Het doel van preventieve logopedie is zo vroeg mogelijk problemen op het gebied van spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem op te sporen en (zo mogelijk) te voorkomen.

Bij de 4-5 jarigen voert de logopedist de spraak- taalscreening uit. Voorafgaand aan deze screening vullen de ouders en de leerkracht een vragenlijst in. De logopedist beoordeelt naar aanleiding van de antwoorden of een kind tot de risicogroep voor spraak- en/of taalproblemen behoort, of dat andere logopedische risicofactoren aanwezig zijn. De logopedist ziet deze kinderen voor een spraak-taalscreening. Daarbij wordt gelet op spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem.

De bevindingen van de logopedist worden met de leerkracht besproken. Naar aanleiding van de bevindingen zijn er diverse mogelijkheden:

• er wordt een controle afgesproken
• ouders krijgen gerichte adviezen en/of een oefenprogramma mee
• de leerkracht krijgt gerichte adviezen
• er wordt advies voor uitgebreider onderzoek gegeven
• het kind wordt verwezen naar een vrijgevestigde logopedist
• het kind wordt verwezen naar de jeugdarts of huisarts.

Kind aanmelden en/of vragen
Als ouder, leerkracht of intern begeleider kun je, ook buiten de reguliere contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist. Deze mogelijkheid van een 'logopedische onderzoek op verzoek', geldt voor alle kinderen van de basisschool, dus van groep 1 tot en met 8.

Aanmelden kan hier:

Aanmelden logopedisch onderzoek

Regio(*)
Verplicht veld

Naam kind(*)
Verplicht veld

Geboortedatum kind(*)
Verplicht veld

Adres(*)
Verplicht veld

Postcode en woonplaats(*)
Verplicht veld

Telefoonnummer(*)
Verplicht veld

emailadres ouders verzorgers
Verplicht veld

School(*)
Verplicht veld

Groep of klas(*)
Verplicht veld

Naam aanmelder(*)
Verplicht veld

Relatie tot kind(*)
Verplicht veld

Emailadres aanmelder(*)
Verplicht veld

Reden aanmelding(*)
Verplicht veld

Toestemming van ouders(*)
Verplicht veld

Verzend aanmeldformulier


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.