Veelgestelde vragen Kindermonitor

Veelgestelde vragen Kindermonitor

Algemeen

Wat is de ‘Kindermonitor 2017’?
De Kindermonitor is een groot onderzoek onder alle ouders van 0-12 jarige kinderen in Noord- en Oost-Gelderland. Wij vragen aan ouders een online vragenlijst in te vullen over de gezondheid, het welzijn en de opvoeding van hun kind. GGD Noord- en Oost-Gelderland voert de Kindermonitor 2017 samen met de organisaties voor jeugdgezondheidszorg Icare, Verian, Yunio en het CJG Apeldoorn uit.

Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?
In het onderzoek worden vragen gesteld over de gezondheid, de opvoeding en het welbevinden van uw kind. Het gaat bijvoorbeeld over voeding, bewegen en slapen. Maar ook over hoe uw kind zich voelt en hoe het in de opvoeding gaat.

Waarom is het zo belangrijk dat ik meedoe? Waarom doen jullie dat onderzoek?
De GGD doet dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Gemeenten zijn namelijk verplicht om te zorgen voor de gezondheid van hun inwoners. Gemeenten, maar ook de GGD en andere (zorg)organisaties, kunnen beter voor de gezondheid van kinderen zorgen als ze weten hoe het met ze gaat. Hoe meer ouders meedoen aan het onderzoek, hoe beter kinderen en ouders geholpen kunnen worden.

Ben ik verplicht om mee te doen aan het onderzoek?
Nee, u bent niet verplicht om mee te doen. Het is wel erg belangrijk dat u meedoet! Alleen als er veel ouders meedoen, krijgen we betrouwbare resultaten. En deze resultaten hebben de GGD, gemeenten en andere organisaties (zoals het CJG en het consultatiebureau) nodig. Daarmee kunnen ze activiteiten bedenken en hulp geven die goed aansluiten bij wat ouders en kinderen willen.

Hebben mijn kind en ik er zelf ook iets aan om mee te doen?
Ja, Iedereen die de vragenlijst invult kan kiezen voor een gezondheidsadvies. Er zijn adviezen over de volgende onderwerpen: ‘voeding’, ‘bewegen’, ‘weerbaarheid en pesten’, ‘mediagebruik en gamen’, ‘seksuele ontwikkeling’, ‘spraak en taalontwikkeling’, ‘mentale gezondheid en gedrag’, ‘roken en alcohol’ en ‘slapen’. In de adviezen worden algemene, concrete tips gegeven en websites genoemd waar betrouwbare informatie te vinden is. Het advies kunt u opslaan, uitprinten of naar uzelf mailen.

Wanneer worden de uitnodigingen voor de Kindermonitor 2017 verstuurd?
De uitnodigingen voor de Kindermonitor 2017 worden begin oktober verstuurd. Eind oktober/begin november sturen we nog een herinnering.

Wie krijgen de uitnodiging voor het onderzoek?
Alle ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud in Noord- en Oost-Gelderland krijgen een uitnodiging. Als uw kind tussen de 0 en 4 jaar oud is krijgt u een uitnodiging via het consultatiebureau of het CJG. We vragen basisscholen om de uitnodigingen te versturen aan de ouders van 4- tot 12-jarige kinderen.

Ik heb geen uitnodiging ontvangen voor het onderzoek. Wat nu?
Scholen zijn niet verplicht om de uitnodigingen door te sturen naar de ouders van hun school. Het kan zijn dat uw school niet meedoet. Er gaat soms ook iets mis tijdens het versturen van de mails. Bijvoorbeeld omdat een e-mailadres verkeerd is ingevoerd, of omdat uw e-mailadres niet bekend is bij de school, het CJG of consultatiebureau. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wit u wel graag meedoen? Ga dan naar www.kindermonitorNOG.nl (online vanaf 2 oktober) om naar de vragenlijst te gaan.

Ik heb meerdere kinderen. Voor welk kind moet ik de vragenlijst invullen of moet ik de vragenlijst voor alle kinderen invullen?
U hoeft slechts voor één kind de vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst wordt vanzelf duidelijk voor welk kind.

Ik heb meerdere uitnodigingen voor de Kindermonitor 2017 ontvangen. Wat moet ik nu doen? 
Als u meerdere kinderen heeft op verschillende basisscholen of meerdere kinderen heeft tussen de 0-4 jaar en 4-12 jaar, dan kan het zijn dat u meerdere uitnodigingen ontvangt. U hoeft de vragenlijst maar voor één kind in te vullen. Het maakt niet uit via welke e-mail u de vragenlijst opent. In de vragenlijst wordt vanzelf duidelijk voor welk kind we graag willen dat u de vragenlijst invult. 

Mijn partner en ik hebben allebei een uitnodiging voor de Kindermonitor 2017 ontvangen. Moeten we allebei de vragenlijst invullen?
Nee, het is niet nodig dat u beiden de vragenlijst invult. Het is voldoende als per gezin voor één kind van 0 tot 12 jaar de vragenlijst wordt ingevuld. In de vragenlijst wordt vanzelf duidelijk voor welk kind we graag willen dat u de vragenlijst invult.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?
Omdat we niet weten wie de vragenlijst al heeft ingevuld vragen we scholen, consultatiebureaus en het CJG om alle ouders een herinnering te sturen voor de Kindermonitor 2017. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld, dan kunt u deze e-mail negeren. Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Privacy

Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld, is het anoniem?
Ja. In dit onderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens staat. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden.

Wordt mijn e-mailadres gekoppeld aan mijn antwoorden op de vragenlijst?
Aan het eind van de vragenlijst kunt u uw e-mailadres invullen indien u kans wilt maken op één van de cadeaubonnen. Ook kunt u uw e-mailadres invullen als u mee wilt werken aan een vervolgonderzoek. De e-mailadressen worden niet samen met de antwoorden op de vragenlijst opgeslagen. Uw gegevens worden ook niet gebruikt voor andere of commerciële doeleinden.

Krijgt het consultatiebureau of de basisschool van mijn kind mijn antwoorden te zien?
Nee. De GGD krijgt de antwoorden van alle ouders. Maar de GGD kan niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Er wordt niet naar uw naam en adres gevraagd. Er wordt in de vragenlijst wel gevraagd naar welke basisschool uw kind gaat. Daardoor kunnen we zien of alle basisscholen de uitnodigingen hebben verstuurd. De resultaten die wij aan de basisschool, het consultatiebureau, CJG of de gemeente geven gaan over grote groepen kinderen, nooit over één enkel kind. U en uw kind blijven dus anoniem.

Kan iemand mijn e-mailadres achterhalen nu ik een digitale vragenlijst heb ingevuld?
Het bedrijf dat de digitale vragenlijsten heeft gemaakt is verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. De GGD krijgt alleen de ingevulde antwoorden uit de vragenlijst te zien. En de mailadressen van ouders die kans willen maken op een prijs of mee willen werken aan een vervolgonderzoek. Deze mailadressen worden alleen gebruikt om u te bereiken als u een prijs heeft gewonnen. Of om u te benaderen voor het vervolgonderzoek.

Resultaten

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
De gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek onder andere om jeugd(gezondheids)beleid te ontwikkelen. En de GGD, het CJG en de organisaties voor jeugdgezondheidszorg kunnen met de resultaten de hulp aan ouders en kinderen verbeteren.

Wanneer en hoe worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt?
In de loop van 2018 maken we de resultaten bekend via de lokale pers en de mediakanalen van de GGD (website, Twitter, Facebook). Ook de consultatiebureaus, CJG’s en basisscholen kunnen de resultaten bekend maken via hun mediakanalen.

Hoor ik persoonlijk wat de resultaten van het onderzoek zijn?
Nee, het is helaas onmogelijk om iedereen persoonlijk op de hoogte te stellen van de resultaten. Bovendien weten we niet wie de vragenlijst heeft ingevuld.

GGD Noord- en Oost-Gelderland doet een vervolgonderzoek. Wat is dat?
Aan het eind van het onderzoek krijgt u de vraag of u mee wilt doen aan vervolgonderzoek. Als u mee wilt doen, dan kunt u uw emailadres invullen. In de loop van 2018 benaderen we u dan met nog enkele vragen die met de onderwerpen in de Kindermonitor te maken hebben. U kunt zich op elk moment afmelden voor dit onderzoek. De antwoorden die u geeft in dit vervolgonderzoek worden niet gekoppeld aan uw antwoorden op de Kindermonitor. Dit is een apart onderzoek. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere of commerciële doeleinden.

Het invullen van de vragenlijst

Kan ik de digitale vragenlijst ook invullen op mijn tablet/iPad of mobiele telefoon?
Ja. U kunt de vragenlijst invullen op uw tablet/iPad. Het invullen op de mobiele telefoon is lastig, omdat het scherm van de mobiele telefoon kleiner is. Hierdoor worden de vragen en antwoorden niet goed weergegeven. U kunt de vragenlijst het best invullen op uw computer, laptop of tablet/iPad.

Ik wil of kan geen digitale vragenlijst invullen. Wat nu?
Helaas wordt de vragenlijst alleen digitaal afgenomen. We hebben geen schriftelijke vragenlijsten. U bent niet verplicht om mee te doen. Als u de vragenlijst niet via internet kan of wilt invullen, dan hoeft u verder niets te doen. U ontvangt mogelijk nog wel een tweede e-mail om ouders te herinneren aan het onderzoek. Deze mail kunt u dan negeren.

Ik kom niet op de website. Wat nu?
Bij het invullen van de digitale vragenlijst moet men eerst naar een speciale website, deze staat ook vermeld in de uitnodigingsbrief. Het gaat om de volgende site: www.kindermonitorNOG.nl. (online vanaf 2 oktober) Als u bij het intypen van de website een fout maakt, dan komt u de site niet op. Probeer het altijd opnieuw, wanneer u niet direct op de site of in de vragenlijst komt. Lukt het nog steeds niet? Controleer dan of de pc of tablet wel met het internet verbonden is. Of probeer het eens op een andere pc of tablet, misschien werkt het dan wel. Probeer het eventueel later nog eens. Het kan zijn dat er op de site een technisch probleem is.

Hoe lang duurt het invullen?
Ongeveer 20 minuten. Maar dit verschilt sterk per persoon en is ook afhankelijk van de antwoorden die u invult.

Kan ik tussentijds stoppen?
Nee, u moet de vragenlijst in één keer afmaken. Omdat u geen persoonlijke code nodig heeft om in te loggen, kan de computer niet onthouden waar u bent gebleven. U kunt dus niet tussentijds stoppen en op een ander moment verder gaan.

Moet ik alle vragen beantwoorden?
Liefst wel: hoe meer u er beantwoordt, hoe preciezer de resultaten straks zijn. Sla een vraag over, wanneer u hem echt niet wilt of kunt beantwoorden.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?
U kunt de vragenlijst tot 27 november invullen. Daarna kunt u niet meer meedoen.

Staat uw vraag er niet bij? 
In de periode van 28 sept tot 4 dec 2017 kunt u contact opnemen met een Helpdesk via kindermonitor2017@desan.nl of 0800 - 0200823 (gratis). De helpdesk is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 16.30 uur.
Buiten bovengenoemde periode kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Kennis- en Expertisecentrum van de GGD via secretariaatKEC@ggdnog.nl of 088 - 443 37 05.