Tarieven tuberculosebestrijding / vergoedingen

TARIEVEN 2018 (keuring zeevaart, reizigers etc.)

Mantoux (tuberculine huidtest) € 27,50
BCG en THT € 40,00
Longfoto € 53,50
Quantiferon / IGRA € 89,50

Niet aan elk onderzoek zijn kosten verbonden (bijv. bronopsporing, contactonderzoek).

Vergoedingen zorgverzekeraar (TBC)
Komt u bij ons voor een vervolgonderzoek of een behandeling, dan zijn hier kosten aan verbonden. GGD Noord- en Oost-Gelderland declareert direct bij de zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

In de zorgverzekering is een eigen risico opgenomen. Het eigen risico is een bedrag dat u elk jaar eerst zelf moet betalen. Daarna betaalt de zorgverzekering de kosten.
Alleen mensen van 18 jaar en ouder betalen dit eigen risico. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen welke zorgkosten worden vergoed.