• Start
  • Gebruik van restmateriaal

Gebruik van restmateriaal

Gebruik van restmateriaal
Soms wordt er een bloed- of urinemonster afgenomen. Na het onderzoek blijft er vaak wat over, dit noemen we restmateriaal.
Dit materiaal wordt bewaard voor het geval je nog een keer met dezelfde klacht naar een arts gaat. Ook kan het materiaal (anoniem) worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
Anoniem betekent dat de onderzoeker niet weet van wie het monster is. Wij gaan er vanuit dat je voor routineonderzoek (zoals een soa-test) toestemming geeft.
Heb je toch bezwaar? Geef dit dan aan tijdens het consult. Er komt dan een aantekening in jouw medisch dossier en jouw monsters worden niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 
Als onderzoekers je monsters willen gebruiken voor niet-anoniem onderzoek, wordt er altijd toestemming aan je gevraagd. Dit kun je ook weigeren.

Als je instemt met wetenschappelijk onderzoek, krijg je achteraf geen informatie over de resultaten van het onderzoek. De uitkomsten worden vaak gepubliceerd in vakliteratuur en in de media. Wanneer er iets ontdekt wordt dat voor jou van belang is, kunnen jouw gegevens achterhaald worden via codes. Als je vooraf aangeeft dat je deze persoonlijke informatie wilt ontvangen, stellen we je op de hoogte.