Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging

De Provincie Gelderland heeft kaarten gemaakt waarop de luchtkwaliteit in Gelderland tot op buurtniveau te zien is. De GGD heeft berekend hoeveel gezondheidseffecten de luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt. Hieruit blijkt dat de gezondheidseffecten voor de gemiddelde Gelderlander vergelijkbaar zijn met het passief roken van 10 sigaretten per dag.

Op de kaarten is aangeven wat de kwaliteit van de lucht is in een buurt. Ze geven inzicht in de luchtkwaliteit in alle woongebieden en bijvoorbeeld niet alleen langs een weg.

De GGD heeft berekend dat door luchtverontreiniging Gelderlanders ruim een jaar eerder overlijden. Daarnaast krijgen Gelderlanders onder meer astmaklachten, bronchitis en longkanker door de luchtverontreiniging. Er blijken grote verschillen in luchtverontreiniging in Gelderland. Dit leidt tot verschillen in gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebieden waar veel luchtverontreiniging afkomstig is van verkeer(regio Arnhem-Nijmegen). Gelderland kent ook een aantal gebieden met veel fijnstof van de veehouderij, waaronder de Gelderse Vallei.

Het volledige rapport:

Bekijk hier de luchtkwaliteitskaarten

Link naar Q&A bij onderzoek luchtkwaliteit