Intensieve veehouderij

Intensieve veehouderij

De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en megabedrijven in de intensieve veehouderij krijgen zowel politiek als in de media veel aandacht. Omwonenden en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen om de verstoring van het landschap, het dierenwelzijn en de gezondheid van omwonenden. Vanuit gemeenten of omwonenden ontvangt de GGD regelmatig de vraag of er mogelijke gezondheidseffecten zijn.

Risico’s op infectieziekten
Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld via direct diercontact, lucht, mest en voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Bij influenza kan een mens tegelijkertijd besmet raken met een menselijk en dierlijk virus. Daardoor kan een heel nieuw virus ontstaan. Dat kan een virus zijn waartegen (nog) geen weerstand bestaat en dat van mens op mens overdraagbaar is. In stallen met veel dieren dicht bij elkaar kunnen micro-organismen zich gemakkelijker verspreiden. Zeker in combinatie met slechte hygiënische omstandigheden. Hierdoor neemt het risico op infectieziekten toe. 

Risico’s van fijn stof, endotoxinen en geur
Naast zoönosen spelen stoffen zoals fijn stof en biologische agentia een grote rol bij gezondheidseffecten in de omgeving van intensieve veehouderijen. Ook geur is een belangrijke factor. Omwonenden van intensieve veehouderijen rapporteren vaker gezondheidsklachten dan normaal. Denk aan o.a. luchtwegklachten, irritatie van de ogen, stress, hartkloppingen, hoofdpijn, misselijkheid en aantasting van de stemming. Geurhinder veroorzaakt mogelijk een deel van deze klachten.

Lees het standpunt van GGD GHOR NEDERLAND: 
Acceptabele geurhinder bij ontwikkeling veehouderij

Risico’s beheersen
Om zoönosen te voorkomen moeten bedrijven de kans op ziekteverwekkers verkleinen en verspreiding voorkomen. Dit kan door goede bedrijfsvoering en een stalontwerp. Voldoen aan milieuwetgeving betekent nog niet automatisch dat het gezondheidsaspect ook voldoende aandacht krijgt. De maatschappelijk afnemende acceptatie speelt een steeds grotere rol bij de discussie over het oprichten van megastallen in de omgeving.

 • Onderzoek Veehouderijen, Gezondheid en Omwonenden

  Wonen in de buurt van een veehouderij kan dezelfde schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken als verkeer in een stad, zo blijkt uit het RIVM-onderzoek Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). 

  Mensen die in de buurt van een veehouderij wonen, hebben vaker een verminderde longfunctie, vaker longontstekingen en COPD-patiënten merken een verergering van hun ziekte.

  Klik HIER voor meer informatie over het onderzoek en het rapport VGO.

  Reactie GGD'en
  GGD’en vinden het belangrijk dat er snel meer zekerheid komt over de gezondheidsproblemen en vragen uit voorzorg dat provincies en gemeenten maatregelen nemen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. 
  Klik HIER voor de reactie van GGD GHOR Nederland

Meer informatie?
Onze medewerkers van het team Medische Milieukunde beantwoorden je vragen graag! Tel. 088 - 443 30 00.