Nazorgspreekuur meisjesbesnijdenis

Nazorgspreekuur meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis, of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Situatie in Nederland
In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot grote gezondheidsrisico’s leidt. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden. Als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen ze daarvoor worden gestraft.

Nazorg voor vrouwen die besneden zijn
Vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn, kunnen dus ernstige lichamelijke en/of psychische klachten hebben. Belangrijk is dat deze vrouwen goede zorg krijgen. Zij kunnen hiervoor naar het zogenaamde ‘nazorgspreekuur’, waar zij gratis en anoniem met al hun vragen terecht kunnen. Waar nodig wordt een vrouw verwezen naar specialistische hulpverlening.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor het nazorgspreekuur?
Lees dan meer over meisjesbesnijdenis en het nazorgspreekuur.