Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis

GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD IJsselland werken nauw samen op het gebied van de preventie van meisjesbesnijdenis en het nazorgspreekuur voor vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn.

Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waarvoor geen medische noodzaak is.
Een UNESCO-rapport uit 2016 toont aan dat meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten een vorm van meisjesbesnijdenis hebben ondergaan. De besnijdenis kan zware gevolgen hebben voor de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van deze meisjes en vrouwen.

In Nederland wonen naar schatting zo’n 29.000 vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn en hier mogelijk veel klachten van ondervinden. Of die druk voelen hun dochters ook te laten besnijden, omdat de traditie dit voorschrijft en het van hen verwacht wordt.

Sleutelpersonen
De twee GGD’en hebben 14 sleutelpersonen opgeleid om meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. Hoe mooi is het als je dan van iemand die jouw achtergrond en jouw cultuur kent, een steuntje in de rug kunt krijgen!
De sleutelpersonen kunnen voorlichtingsbijeenkomsten of huiskamergesprekken organiseren. Ze kunnen ook een huisbezoek afleggen om een dreigende meisjesbesnijdenis te helpen voorkomen. En zij kunnen vrouwen de weg wijzen naar de juiste hulpverlening bij hun klachten.

Situatie in Nederland
In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden en strafbaar. Maar ook als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen zij daar voor gestraft worden.

Nazorg voor vrouwen die besneden zijn
Vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn, kunnen dus ernstige lichamelijke en/of psychische klachten hebben. Belangrijk is dat deze vrouwen goede zorg krijgen. Zij kunnen hiervoor naar het zogenaamde ‘nazorgspreekuur’, waar zij gratis en anoniem met al hun vragen terecht kunnen. Waar nodig wordt een vrouw verwezen naar specialistische hulpverlening.

Afspraak maken nazorgspreekuur
Speciaal hiervoor getrainde verpleegkundigen helpen u graag verder! Wilt u een afspraak maken voor dit nazorgspreekuur? Stuur dan een e-mail naar nazorgspreekuur@ggdnog.nl. De verpleegkundige neemt zo snel mogelijk contact met u op. Of bel 06-25644136

Meer informatie

Publicaties

Folders