Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen en gastouders in Noord- en Oost-Gelderland moeten zich houden aan regels. De toezichthouders van de GGD controleren of dat ook gebeurt. Want jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

Onder kinderopvang vallen:
  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureaus
  • gastouders
De overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra. Die gaan over personeel, groepsgrootte en de inrichting van de accommodatie. Maar ook is er toezicht op pedagogische kwaliteiten, ouderinspraak en het klachtenbeleid.

Wie is verantwoordelijk?
Ondernemers in de kinderopvang moeten een veilige en gezonde opvang van je kind garanderen. De GGD controleert in opdracht van de gemeente of jouw kinderopvang of peuterspeelzaal aan de gestelde eisen voldoet. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Over iedere inspectie verschijnt een rapport. Inspectierapporten vanaf 2012 staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.