Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang

De afdeling technische hygiënezorg van de GGD houdt toezicht op kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen.

  • INFORMATIE VOOR OUDERS

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder?
Dan mag u verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Elke vorm van kinderopvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen.

Wet kinderopvang
In deze wet staan de eisen waaraan kinderopvang moet voldoen. De GGD-toezichthouder controleert in opdracht van de gemeente of uw kinderopvang zich aan deze kwaliteitseisen houdt.

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen moeten hiermee gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook krijgen sommige ouders hierdoor recht op kinderopvangtoeslag. Lees verder.

Inspectierapport en Landelijk register kinderopvang
De toezichthouder zet zijn/haar bevindingen in een inspectierapport en beschrijft wat hij/zij gezien heeft en hoe het oordeel tot stand is gekomen. Het rapport geeft de situatie weer van het moment van inspectie.
De GGD maakt het rapport openbaar via www.landelijkregisterkinderopvang.nl
De gemeente ontvangt het inspectierapport ook. Zijn er overtredingen, dan kan de gemeente vervolgens handhavingsmaatregelen inzetten.

Heeft u zorgen over de kwaliteit van het kindercentrum of de gastouder?
Dan kunt u deze natuurlijk bespreken met uw kindercentrum, het gastouderbureau en/of de oudercommissie. U kunt ook contact opnemen met de lokale GGD. Het is voor de toezichthouder immers van belang om goed geïnformeerd te zijn over mogelijke misstanden op het kindercentrum of bij de gastouder. Ook bij de inspectie zelf is de inbreng van ouders essentieel. Bij een inspectieonderzoek kan de toezichthouder daarom vragen voorleggen aan de oudercommissie, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek.

Geschillencommissie Kinderopvang
Heeft u een klacht besproken met het kindercentrum of gastouder? Wanneer u binnen 4 weken geen reactie krijgt, of wanneer u er samen niet uit komt, kunt u een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Alle kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Klachtenloket Kinderopvang
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, is het verstandig om het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet, of wiltt u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang, dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

  • INFORMATIE VOOR HOUDERS

Wet kinderopvang
Volgens deze wet bent u als houder verplicht om te zorgen voor verantwoorde opvang. Verantwoorde kinderopvang is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De overheid ziet hier op toe en stelt daarvoor wetten en regels op rondom de kwaliteit van de kinderopvang. 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Per 1 januari 2016 zijn kinderopvanghouders verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Meer informatie
Onze THZ-collega's helpen u graag! Bel ons op: 088 - 443 30 15, of stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Handige links: