Agrarische kinderopvang

Agrarische kinderopvang

Kinderopvang op de boerderij, dat klinkt leuk. Veel bewegen, knuffelen met dieren, spelen in de natuur. In Nederland zijn de laatste jaren steeds meer agrarische kinderopvangcentra en gastoudergezinnen. Dit heeft veel voordelen, maar kinderen kunnen ook ziek worden door dat contact met dieren. Ook de omstandigheden op en rondom de opvanglocaties kan voor problemen zorgen. Risico's zijn gelukkig gemakkelijk te voorkomen met de juiste voorzorgsmaatregelen.

Informatiemateriaal voor eigenaren kindercentra
De GGD, VAK en ZLTO ontwikkelden een brochure om eigenaren van agrarische kinderopvang te adviseren. Hierin staan een aantal soorten risico's op een rij, maar ook adviezen om deze risico's zo klein mogelijk te houden.