Kwik

Kwik is een vloeistof met een zilveren kleur. Het is een metaal. Kwik zit in kwikthermometers, kwikbarometers en oude thermostaten. Als ze breken, zijn druppeltjes kwik te zien.

Ook zit er kwik in lampen, zoals tl-lampen en spaarlampen. In deze lampen zit niet veel kwik. Daardoor zijn er geen kwikdruppels te zien als ze breken.

Kwik en gezondheid
Als een apparaat kapotvalt, kan de kwik eruit lopen of spatten. En kwik kan verdampen: er ontstaat kwikdamp. Wanneer u kwikdamp inademt, kunt u meteen klachten krijgen:

  • hoesten, rillingen, koorts, hoofdpijn, kortademig
  • smaak van metaal in de mond
  • misselijk, braken en diarree,veel speeksel
  • zwak voelen.

Als mensen de kwikdamp lange tijd inademen, kunnen zij ernstige klachten krijgen. Het kwik kan het zenuwstelsel en de nieren aantasten. Daarom is het belangrijk dat u het kwik goed opruimt.

Hoe ruimt u het kwik veilig op?
De kleine druppeltjes kwik rollen soms meters weg van de plek waar het is gevallen. De druppels kunt u moeilijk terug vinden. Belangrijk is dat u het kwik veilig opruimt. Hoe dat moet? Dat ligt aan waar het kwik in zit en op welke vloer het gevallen is.
Het RIVM geeft duidelijke instructies voor het opruimen van kwik.

Voorkom problemen met kwik
Heeft u voorwerpen in huis waar veel kwik in zit? Wees voorzichtig. Voorkom dat ze breken. Lever ze in als klein chemisch afval. Gebruik in plaats van een kwikthermometer een digitale thermometer. In spaarlampen zit niet veel kwik. Daarom is het niet nodig om deze te verwijderen uit huis.

Meer informatie
Is er kwik gevallen in een kinderdagverblijf of school? Neem dan altijd contact op met de GGD. Dit geldt niet voor spaarlampen.