Asbest

Asbest

Asbestvezels zijn fijne, microscopisch kleine vezels. Als deze vrijkomen kunnen ze diep in de longen schade aanrichten. Vroeger werd dit materiaal gebruikt in de bouw. Het is namelijk sterk, isolerend en goedkoop. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het gebruik sinds 1994 verboden. Bij een verbouwing van een woning (met bouwjaar vóór 1994) kan dus nog wel asbest vrijkomen. Dan zijn voorzorgsmaatregelen nodig.

Losse asbestvezels kun je met het blote oog niet zien. Deze vezels kunnen stoflongen, buikvlieskanker of long- en longvlieskanker veroorzaken. Er is pas een risico bij het vrijkomen van de vezels. Dit kan gebeuren als er scheuren, breuken of gaten in het materiaal ontstaan. Bijvoorbeeld bij een verbouwing. Als je asbesthoudendmateriaal ondeskundig sloopt, komen er miljoenen asbestvezels vrij. Omdat dit dus zeer schadelijk is, heeft de overheid strenge regels opgesteld.

Hoe groot is de kans dat ik ziek word door asbest?
Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt kanker of stoflongen. Bij een brand met asbest is de kans op kanker of stoflongen zelfs verwaarloosbaar klein. Het échte risico treedt op bij langdurige blootstelling aan asbest. Denk hierbij aan werknemers uit de bouw, die vroeger jarenlang, iedere dag asbest inademden. Toch geldt: voorkomen is beter.

Hoe ga ik zelf om met asbest?
Ga je verbouwen? Onderzoek dan of er asbest in uw woning zit. Dit kan zitten in isolatieplaten van kachels, golfplaten op schuren en onderlagen van vloerzeil. Is er asbesthoudend materiaal gebruikt? Dan mag je dit alleen verwijderen als je dit kunt zonder het materiaal te beschadigen! Anders komen de schadelijke vezels namelijk vrij. Lukt dit niet zelf? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in.