Metingen en resultaten

De Doetinchem Cohort Studie draagt bij aan de basiskennis voor de preventienota, het Convenant Overgewicht, het overheidsbeleid op het gebied van tabak en alcohol, het lokale gezondheidsbeleid en het gezondheidsachterstandenbeleid.

De Doetinchem Cohort Studie heeft onder meer aangetoond dat:
  • De jonge generaties op steeds jongere leeftijd overgewicht ontwikkelen. 
  • De gunstige trends in cholesterol tot stilstaan zijn gebracht. 
  • Meervoudig ongezond gedrag veel voorkomt, dat wil zeggen de combinatie van roken, inactiviteit, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding. 
  • Het grote preventieprogramma Hartslag Limburg een succes was; de Doetinchem Cohort Studie was hiervoor de controlestudie. 
  • Steeds meer mensen met een indicatie voor behandeling voor hypercholesterolemie ook daadwerkelijk behandeld worden, maar dat hierin nog ruimte is voor verbetering. 
  • De consumptie van bepaalde vetzuren goed is voor het cognitief functioneren. 
  • De kwaliteit van leven bij mensen met diabetes sterk afhankelijk is van andere bijkomende ziekten. 
  • Migraine veel voorkomt in de Nederlandse bevolking en tot hersenschade kan lijden.