Doel en inhoud

Het doel van de Doetinchem Cohort Studie is inzicht geven in ontwikkelingen in leefstijl en gezondheidsproblemen. Zo komt er steeds meer kennis over waarom sommige mensen zonder veel problemen ouder worden, terwijl anderen al op vroege leeftijd gezondheidsproblemen krijgen.

De studie verzamelt gegevens over:
  • Leefgewoonten: bewegen, voeding, roken, alcoholconsumptie;
  • Biologische factoren: bloeddruk, cholesterol, (over)gewicht;
  • Verschillende specifieke ziekten: hart- en vaatziekten, astma, COPD, diabetes, kanker, migraine, klachten van het bewegingsapparaat;
  • Kwaliteit van leven: cognitief functioneren, maatschappelijke participatie, psychosociale aspecten van gezondheid.
Door deze gezondheidsfactoren en de ontwikkelingen daarin in kaart te brengen, wordt kennis verkregen die de basis vormt voor onderzoek en adviezen op het terrein van het volksgezondheidsbeleid