E-magazine Psychische gezondheid volwassenen

E-magazine Psychische gezondheid volwassenen

Depressie en angststoornis zijn aandoeningen met een grote impact. Voor beide aandoeningen geldt dat bijna één op de vijf Nederlanders hier ooit mee te maken krijgt. Ook staan beide aandoeningen in de top tien van ziekten met de grootste ziektelast. Daarnaast veroorzaken deze aandoeningen een groot deel van het arbeidsverzuim en brengen ze hoge ziektekosten met zich mee. Depressiepreventie is sinds 10 jaar speerpunt in het beleid van het ministerie van VWS.

In de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft in 2016 44% van de volwassenen van 19-65 jaar een verhoogd risico op een angststoornis of depressie.

Maar hoe vaak komt een angststoornis of depressie voor? Ongeveer één op de vijf volwassenen in Nederland heeft ooit in zijn/haar leven een depressie gehad. Dit zijn meer vrouwen (24%) dan mannen (13%). Vergelijkbare cijfers zijn gevonden voor het vóórkomen van een angststoornis. In 2011 had 5% van de volwassenen een depressie en bijna 10% van de volwassenen een angststoornis.

Bekijk het e-magazine psychische gezondheid volwassenen