Depressie

Depressiviteit is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Het komt voor bij alle leeftijdsgroepen, maar met name bij volwassenen. Als je klachten hebt, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te krijgen. Zo voorkom je dat sombere gevoelens steeds sterker worden en dat de stap om hulp te zoeken steeds moeilijker wordt.

Klachten volwassenen
Bij beginnende depressieve klachten voel je je somber, heb je weinig energie en minder belangstelling voor je omgeving. De klachten duren minimaal twee weken.

Heb je daarnaast minstens vijf van onderstaande klachten, dan kan er sprake zijn van depressie:
  • eetproblemen en veranderingen in gewicht
  • slaapproblemen
  • rusteloosheid of juist geremd zijn
  • vermoeidheid, weinig energie
  • gevoelens van waardeloosheid of groot schuldgevoel
  • concentratieproblemen, vertraagd denken, besluiteloosheid
  • terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding

Depressie bij jongeren
Jongeren met een depressie verbergen en ontkennen vaak hun depressieve gevoelens. Daardoor is de depressie moeilijk te herkennen. Geen zin hebben in dingen, met slaande deuren weglopen, spijbelen en experimenteren met drank en drugs: het komt allemaal voor bij jongeren in de puberteit. Net als pessimisme en zwaarmoedigheid. Maar een jongere die langere tijd somber is of zich blijft afzetten tegen de wereld heeft mogelijk een depressie.

Klachten jongeren
Een jongere met een depressie voelt zich langere tijd rot, neerslachtig en lusteloos. Ook is hij vaak verdrietig, heeft hij huilbuien of het gevoel te willen huilen. Op school, thuis, met vrienden en met zichzelf loopt het niet lekker. Een jongere met een depressie heeft de neiging zich te isoleren. Sommigen gaan blowen of drinken. Ook piekeren, faalangst, gevoelens van wanhoop en besluiteloosheid komen veel voor. Een depressie gaat ook gepaard met lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, gebrek aan energie, hoofdpijn en vage buikklachten. De ene jongere heeft geen zin om te eten, de andere eet juist extreem veel. Dat kan samengaan met enorm afvallen of aankomen. Veel meer slapen dan gebruikelijk en toch de hele dag moe zijn of juist erg weinig slapen horen er ook bij. Deze lichamelijke klachten komen bij gewoon ‘puberen’ minder vaak voor.

Programma Mentaal Gezond Noord-Veluwe

Het Programma Mentaal Gezond Noord-Veluwe, voorheen genaamd Programma Depressiepreventie Noord-Veluwe, is een samenwerking tussen professionals van GGZ organisaties en de gemeenten op de Noord-Veluwe. De coördinatie wordt verzorgd door GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Logo mentaal gezond

 Het Programma Mentaal Gezond richt zich op intermediairs die betrokken zijn bij (de zorg voor) mensen met een (beginnende) depressie, depressieve of andere psychische klachten of zelf een verhoogde kans op deze klachten hebben.

Het programma bevat een het aanbod van een scala van bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers maar ook voor professionals over uiteenlopende onderwerpen, bijv. ‘Signaleren Niet Pluis’, ’Goed zorgen voor jezelf en de ander’, ‘Betrokken omgeving’ , ‘Slapen kun je leren’, enz.

Deze bijeenkomsten dragen bij aan meer kennis over depressie en andere psychische klachten, maar ook aan mogelijkheden om er over te praten en mensen te motiveren om hulp te zoeken (motiverende gesprekstechnieken) . Daardoor kunnen mensen met depressieve en andere psychische klachten eerder worden gesignaleerd en worden doorverwezen naar passende hulp. 

Ook voor de doelgroep jongeren ( voor scholen, jeugd- en jongerenwerk) bieden we bijeenkomsten aan met als doel dat depressieve en andere psychische klachten worden gesignaleerd en naar passende hulp kan worden doorverwezen.

Bijeenkomsten Programma Mentaal Gezond

Bijeenkomsten van het Programma Mentaal Gezond 2017-2018.