Depressie

Depressiviteit is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Het komt voor bij alle leeftijdsgroepen, maar met name bij volwassenen. Als je klachten hebt, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te krijgen. Zo voorkom je dat sombere gevoelens steeds sterker worden en dat de stap om hulp te zoeken steeds moeilijker wordt.

Klachten volwassenen
Bij beginnende depressieve klachten voel je je somber, heb je weinig energie en minder belangstelling voor je omgeving. De klachten duren minimaal twee weken.

Heb je daarnaast minstens vijf van onderstaande klachten, dan kan er sprake zijn van depressie:

  • eetproblemen en veranderingen in gewicht
  • slaapproblemen
  • rusteloosheid of juist geremd zijn
  • vermoeidheid, weinig energie
  • gevoelens van waardeloosheid of groot schuldgevoel
  • concentratieproblemen, vertraagd denken, besluiteloosheid
  • terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding

Depressie bij jongeren
Jongeren met een depressie verbergen en ontkennen vaak hun depressieve gevoelens. Daardoor is de depressie moeilijk te herkennen. Geen zin hebben in dingen, met slaande deuren weglopen, spijbelen en experimenteren met drank en drugs: het komt allemaal voor bij jongeren in de puberteit. Net als pessimisme en zwaarmoedigheid. Maar een jongere die langere tijd somber is of zich blijft afzetten tegen de wereld heeft mogelijk een depressie.

Klachten jongeren
Een jongere met een depressie voelt zich langere tijd rot, neerslachtig en lusteloos. Ook is hij vaak verdrietig, heeft hij huilbuien of het gevoel te willen huilen. Op school, thuis, met vrienden en met zichzelf loopt het niet lekker. Een jongere met een depressie heeft de neiging zich te isoleren. Sommigen gaan blowen of drinken. Ook piekeren, faalangst, gevoelens van wanhoop en besluiteloosheid komen veel voor. Een depressie gaat ook gepaard met lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, gebrek aan energie, hoofdpijn en vage buikklachten. De ene jongere heeft geen zin om te eten, de andere eet juist extreem veel. Dat kan samengaan met enorm afvallen of aankomen. Veel meer slapen dan gebruikelijk en toch de hele dag moe zijn of juist erg weinig slapen horen er ook bij. Deze lichamelijke klachten komen bij gewoon ‘puberen’ minder vaak voor.

Depressiepreventie Noord-VeluweDepressiepreventie Nveluwe
Het Programma Depressiepreventie Noord-Veluwe is een samenwerking tussen Indigo Veluwe, Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, Dimence, Optiment (onderdeel van Eleos), Icare en GGD Noord- en Oost-Gelderland, gefinancierd door de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Depressiewijzer
Binnen het Programma Depressiepreventie Noord-Veluwe is de depressiewijzer tot stand gekomen. De depressiewijzer toont het aanbod rond depressiepreventie in de regio Noord-Veluwe.