Omgeving

Lood

Op veel plekken in Nederland zit lood in de bodem. Heb je thuis loden waterleidingen? Dan kun je via het drinkwater lood binnenkrijgen. Voor volwassenen is dat niet erg, maar voor kinderen is dat niet goed. Zij kunnen ook lood binnenkrijgen als ze spelen op plekken waar lood in de grond zit.

Gehoorschade bij jongeren

Ieder jaar komen er meer dan 20.000 jongeren bij met gehoorschade door vrijetijdslawaai. Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar; het kan zelfs leiden tot levenslange arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen wordt gehoorschade bij jongeren veroorzaakt door langdurende blootstelling aan (te) harde muziek. Bijvoorbeeld door MP3-spelers, iPods of smartphones, maar ook tijdens het uitgaan.

Houtkachels en open haarden

Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat een houtkachel of open haard veel meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarming. In huis komen door het stoken meer schadelijke stoffen in de lucht, ook als het binnen niet rokerig is. Buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. In april en mei komen de rupsen uit hun eitjes. Na een tijdje komen de rupsen samen en vormen ze grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen.

Hoogspanningslijnen of zendmasten

Kinderen die langdurig in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen, hebben mogelijk meer kans op leukemie dan kinderen die daar verder vanaf wonen. Wetenschappers hebben echter niet kunnen aantonen of dit komt door het magnetische veld van bovengrondse elektriciteitslijnen of door iets anders dat met de aanwezigheid van deze lijnen samenhangt. Voor de zekerheid mogen er geen nieuwe scholen of woningen gebouwd worden dichtbij een hoogspanningslijn.

Geluid

Geluiden zijn altijd om ons heen. Soms gewenst, maar soms ook ongewenst. Ongewenste geluiden kunnen een gevoel geven van ergernis, wrevel of onbehagen. Er is dan sprake van geluidhinder. Hierdoor kan het zijn dat je bijvoorbeeld niet meer ongestoord kunt slapen of een boek lezen.

Hitte

Het klimaat verandert langzaam maar zeker en daardoor zijn hittegolven eerder regel dan uitzondering. Dat is een reden om actie te ondernemen, want veel (oudere) mensen hebben flink last van hitte. Er is een nationaal hitteplan opgesteld door verschillende organisaties, hierin staan praktische tips die de gevolgen van hitte voor ouderen moeten verlichten. Zowel thuis als in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Luchtverontreiniging

De Provincie Gelderland heeft kaarten gemaakt waarop de luchtkwaliteit in Gelderland tot op buurtniveau te zien is. De GGD heeft berekend hoeveel gezondheidseffecten de luchtverontreiniging in Gelderland veroorzaakt. Hieruit blijkt dat de gezondheidseffecten voor de gemiddelde Gelderlander vergelijkbaar zijn met het passief roken van 10 sigaretten per dag.

Reuzenberenklauw en ambrosiaplant

De reuzenberenklauw is een enorm grote plant van soms wel 3,5 meter hoog. Hij heeft behaarde bladeren van minstens één tot anderhalve meter lang. De plant bloeit van het begin van de zomer tot ver in de herfst.

Intensieve veehouderij

De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en megabedrijven in de intensieve veehouderij krijgen zowel politiek als in de media veel aandacht. Omwonenden en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen om de verstoring van het landschap, het dierenwelzijn en de gezondheid van omwonenden. Vanuit gemeenten of omwonenden ontvangt de GGD regelmatig de vraag of er mogelijke gezondheidseffecten zijn.