Maatschappelijke zorg

Veel mensen zijn gezond en vinden de juiste hulp als dat nodig is. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Loop je soms vast? Of denk je dat een ander problemen heeft? Bijvoorbeeld psychische problemen, lichamelijke klachten, een verslaving of sociaal isolement? Denk dan aan de GGD, wij bieden je graag onze hulp!

(Begeleiding vanuit) Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke opvang en begeleiding is bedoeld voor mensen die problemen hebben op meerdere gebieden. Deze problemen zorgen samen voor een situatie waar iemand niet zelfstandig uit kan komen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, lichamelijke en/of verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld iemand uit de familie of vriendenkring of met begeleiding thuis van een hulpverlener.

LVB adviestafel

De LVB-adviestafel geeft instanties consultatie of advies over ondersteuning van mensen met een (vermoeden van) LVB en problemen op één of meerdere levensgebieden. De organisaties in dit multidisciplinaire samenwerkingsverband beschikken over veel ervaring en expertise, kijken mee en adviseren u graag over de juiste ondersteuning.