Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de JGZ er voor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Wat is jeugdgezondheidszorg?

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de JGZ er voor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkteams

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Wijkteams in bepaalde gemeenten zijn er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

Logopedie

Goed spreken en begrijpen is belangrijk voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met taal- en/of spraakproblemen hebben vaak moeite met spellen, lezen en leren. Zijn er problemen op dit gebied, dan is het belangrijk hier op tijd iets aan te doen.

Digitaal Dossier JGZ

GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt met een digitaal dossier: het DD-JGZ. Dat betekent dat we de gegevens van kinderen digitaal opslaan in plaats van op papier. De Wet Publieke Gezondheid stelt dit verplicht voor de jeugdgezondheidszorg.

Privacy

Jij en je kind kunnen in vertrouwen met de medewerker Jeugdgezondheidszorg (JGZ) praten. De JGZ hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om.

Veelgestelde vragen gezondheidsonderzoek klas 1

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen, leerlingen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling. Daar hoort het gezondheidsonderzoek van de leerlingen uit klas 1 bij.

Veelgestelde vragen gezondheidsonderzoek 5 jaar

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen, de kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling. Daar hoort het gezondheidsonderzoek van kinderen rond de vijf jaar bij.

Meten en wegen groep 6

Het systematisch volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen is een wettelijke taak van de Jeugdgezondheid (JG). Deze preventieve onderzoeken kunnen (ernstige) gezondheidsrisico’s voorkomen. Bij de uitvoering van deze taak gebruikt de JG de professionele richtlijn. Hierin staat op welke leeftijd het meten van lengte en gewicht moet gebeuren.