Gezond op school

Groepsles Gezonde Leefstijl

De GGD geeft in groep 7 op alle basisscholen een gastles over gezonde leefstijl. Hierin staan vier thema’s centraal: voeding, bewegen, mediawijsheid en puberteit. Achtergrondinformatie over deze gezondheidsthema’s is via onderstaande websites te vinden:

Gezonde School

Aandacht voor gezondheid op school: in de lessen en door duidelijke afspraken over wat school belangrijk vondt bij een bepaald thema. Bijvoorbeeld rondom voeding of beweging. De GGD kan scholen ouders hierbij helpen. Leerlingen krijgen zo het goede voorbeeld!

Leskisten

Materialen nodig voor een les, ouderavond of een project over een gezondheidsthema? Wij helpen graag!

Hoofdluis

Hoofdluis verspreidt zich makkelijk, vooral onder kinderen omdat kinderen veel met elkaar spelen en vaak bij elkaar zijn. Het maakt in principe niet uit hoe schoon je kind is, elk kind kan hoofdluis krijgen.