Gevaarlijke stoffen

Bent u in contact gekomen met gevaarlijke stoffen zoals asbest of kwik? Of heeft u hier vragen over? Neem contact op met het team Medische Milieukunde van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Productie, vervoer, opslag en gebruik van stoffen leiden tot risico’s op de werkplek. Door regelgeving probeert de overheid die risico’s zo klein mogelijk te maken. Raadpleeg de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op het werk.


In ons folderoverzicht is meer informatie te vinden over andere gevaarlijke stoffen zoals: Formaldehyde, Per, Radon en lood.

Asbest

Asbestvezels zijn fijne, microscopisch kleine vezels. Als deze vrijkomen kunnen ze diep in de longen schade aanrichten. Vroeger werd dit materiaal gebruikt in de bouw. Het is namelijk sterk, isolerend en goedkoop. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het gebruik sinds 1994 verboden. Bij een verbouwing van een woning (met bouwjaar vóór 1994) kan dus nog wel asbest vrijkomen. Dan zijn voorzorgsmaatregelen nodig.

Kwik

Kwik is een vloeistof met een zilveren kleur. Het is een metaal. Kwik zit in kwikthermometers, kwikbarometers en oude thermostaten. Als ze breken, zijn druppeltjes kwik te zien.