De GGD helpt

Iedereen zit wel eens in een dip. Maar soms duurt het te lang. Word je gepest? Voel je je neerslachtig of alleen? Blijf er niet mee zitten! De GGD heeft genoeg deskundigheid om jou een handje te helpen.

Depressie

Depressiviteit is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Het komt voor bij alle leeftijdsgroepen, maar met name bij volwassenen. Als je klachten hebt, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te krijgen. Zo voorkom je dat sombere gevoelens steeds sterker worden en dat de stap om hulp te zoeken steeds moeilijker wordt.

Eenzaamheid

Ruim een derde van de volwassenen voelt zich eenzaam. Onder de 65-plussers is dat veertig procent en van de 75-plussers voelt de helft zich eenzaam. Bij de meeste mensen gaat de eenzaamheid vanzelf weer over, maar soms is daar hulp van anderen bij nodig.

Pesten

Pesten is iets anders dan plagen. Als je geplaagd wordt, plaag je een keer terug en blijft het leuk. Bij pesten wordt iemand bewust pijn gedaan of bang gemaakt. Pesten gebeurt vaak tegen één persoon en niet één keer, maar vaker.

Kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland vaak voor. Zeker één op de dertig kinderen is slachtoffer van één of meerdere vormen van kindermishandeling. Dat is minimaal één kind per schoolklas. Veel slachtoffers krijgen geen hulp, omdat niemand aan de bel trekt.

E-magazine Psychische gezondheid volwassenen

Depressie en angststoornis zijn aandoeningen met een grote impact. Voor beide aandoeningen geldt dat bijna één op de vijf Nederlanders hier ooit mee te maken krijgt. Ook staan beide aandoeningen in de top tien van ziekten met de grootste ziektelast. Daarnaast veroorzaken deze aandoeningen een groot deel van het arbeidsverzuim en brengen ze hoge ziektekosten met zich mee. Depressiepreventie is sinds 10 jaar speerpunt in het beleid van het ministerie van VWS.