Onderzoek en vaccinatie

Onderzoek en vaccinatie

De GGD onderzoekt mensen met een verhoogd risico op tuberculose. Het onderzoek kan eenmalig zijn of periodiek.

Het gaat om de volgende groepen mensen:
  • Asielzoekers, vluchtelingen en immigranten die langer dan 3 maanden in Nederland blijven, worden bij aankomst in Nederland onderzocht. In de 2 jaar na aankomst volgen indien nodig meerdere onderzoeken op tuberculose.
  • Verslaafden, dak- en thuislozen worden door de GGD periodiek gecontroleerd.
  • In sommige beroepen is er meer risico en is een aanstellingskeuring nodig. Soms worden beroepsgroepen ook periodiek onderzocht.

Vaccinatie
Vaccinatie biedt geen volledige bescherming tegen een tuberculose-infectie, maar voorkomt wel de ernstige bijkomende gevolgen van tbc, zoals hersenvliesontsteking.

  • Volwassenen en kinderen die regelmatig of voor langere tijd op reis gaan naar een land waar tuberculose veel voorkomt kunnen bij de GGD terecht voor informatie, voorlichting eventueel gevolgd door onderzoek.

  • Alle kinderen, waarvan één van beide ouders afkomstig is uit een land waar veel tuberculose voorkomt, kunnen als ze ongeveer 6 maanden oud zijn bij de GGD een vaccinatie krijgen. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging van de GGD. De GGD bespreekt met de ouders of ze regelmatig teruggaan naar het land van herkomst. Als dat het geval is wordt voor het kind een BCG-vaccinatie aanbevolen.